Kort om arbeidsgiver

Nevrosenteret består av nevrologisk avdeling, nevrokirurgisk avdeling og nevrofysiologisk seksjon. Vi har ledig stilling som overlege innen fagområdet nevrologi. Nevrologisk avdeling inkluderer generell nevrologisk sengepost med 14 senger, akutt slagpost med 16 senger, nevrologisk dagpost og nevrologisk poliklinikk med ca. 12000 konsultasjoner årlig. Vi har et godt fagmiljø med høy forskningsaktivitet og spennende utvikling av tjenester fram mot nytt sykehus.

Vi har ledig overlegestilling ved nevrologisk avdeling, med overvekt av arbeidsoppgaver innen fagområdet hjerneslag. Oppstart etter avtale.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på slagpost, generell nevrologisk sengepost og nevrologisk poliklinikk med stor variasjon av nevrologiske problemstillinger
 • Særlig behov for arbeid innen hjerneslag
 • Deltagelse i vaktordning som bakvakt, for tiden 12-delt 
 • Bidra i avdelingens undervisningsoppgaver, supervisjon og veiledning av LIS
 • Varierende grad av forskningsarbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i nevrologi
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper
 • Formell forskningskompetanse/PhD-grad er ønskelig
 • Særskilt kompetanse innen hjerneslag er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Pasientorientert
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Forskningskompetanse/-interesse
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenkomst
 • Høyt faglig nivå 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons og foriskringsordninger
 • Gode velferdsordninger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Elin Bjelland Forsaa
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92424613
Arbeidssted
Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 STAVANGER