Kort om arbeidsgiver

Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig 2 faste overlegestillinger.

Anestesilegene har sitt arbeid knyttet til den operative virksomhet, intensiv, smerte og prehospitale tjenester. 

Den ene stillingen vil bli knyttet opp mot smertepoliklinikken i 2 år. Man vil jobbe 3 dager ved denne poliklinikken. Den resterende arbeidstiden vil være klinisk arbeid i anestesiavdelingen. Vakt vil bli etter kompetanse og ønske om å gå vakt. Den andre stillingen vil bli tilknyttet klinisk arbeid i anestesiavdelingen.

Ved internt opprykk kan vikariater av kortere eller lengre varighet bli ledig.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Variert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler kan tilbys.
 • Vakttjeneste tilknyttet operativ virksomhet dersom ikke annet avtales med avdelingssjef.
 • Deltakelse i undervisning, veiledning og supervisjon av LIS, sykepleiere og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag                 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Knut Harboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 56 937
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd - Ragna Bloch Thoresens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen