Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg DPS har ledig to vikariater for lege i spesialisering: 1 års vikariat for lege i spesialisering i poliklinikk og 6 måneders vikariat for lege i spesialisering i FACT.

Lovisenberg Distriktspsykiatriske senter (LDPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, helse og arbeid, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vi har flere spennende fagutviklingsprosjekter på gang, blant annet etablering av et automatisert, digitalt system for pasientrapportering og feedback (Lovisenberg modellen) og etablert et eget tilbud om Veiledet Internettbehandling (e-terapi).

Poliklinikk St. Hanshaugen har ledig et års vikariat for lege i spesialisering fra 16.08.2021

Vi søker engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for bydelens befolkning. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 6 psykologspesialister, 3 overleger, 8 faste psykologer, 2 LIS stillinger, 2 psykiatriske sykepleiere og 1kognitiv terapeut. Vi har sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og IPS- konsulent knyttet til poliklinikken. LIS stillingen har avtale om utvidet arbeidstid (UTA) med 2 timer pr. uke knyttet til faglig fordypning utenfor ordinær arbeidstid 08.00 til 16.00. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Poliklinikken har kontorer i Lovisenbergata 21 G på Lovisenberg sykehus-området.

FACT Gamle Oslo har ledig 6 mnd vikariat for lege i spesialisering fra 01.09.2021

FACT Gamle Oslo er en del av Seksjon Ambulant Virksomhet (SAV). FACT er et samarbeidsteam mellom spesialisthelsetjenesten og 1. linjen i bydel. Du vil bli del av et aktivt og tverrfaglig fagmiljø i et velfungerende team. Teamet består av overleger, psykolog, sykepleiere, ergoterapeut, sosionom, vernepleier, IPS-konsulent og erfaringskonsulent. FACT-modellen inkluderer alle voksne over 18 år som har eller hvor det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse og som er i behov av sammensatte tjenester. FACT-team har en fleksibilitet i grad av oppfølging. Teamet har et tett samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og innenfor Lovisenberg DPS. Teamet har kontorer ved Jordal Amfi.
Tjenesten i FACT er knyttet til 11-delt vaktordning ved Klinikk for psykiske helsevern».

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og kunne jobbe både selvstendig og i team. Lege i spesialisering får selvstendig behandlingsansvar. Det blir gitt ukentlig veiledning og undervisning.

Arbeidsoppgaver:
 • Utredning og behandling av psykisk lidelse
 • Faglig bidra til fellesskapet
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
Vi tilbyr:
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kamps
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 902 38 041
Navn: Grete Johanne Holstad
Tittel: Seksjonsleder Poliklinikk St. Hanshaugen
Telefon: 992 56 816
Navn: Øystein Skaare
Tittel: Seksjonsleder SAV
Telefon: 930 03 641
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen