Kort om arbeidsgiver
Vi søker en psykologspesialist/psykiater/barne- og ungdomspsykiater med dybdekunnskap, bred klinisk erfaring  og erfaring innen psykisk helsevern for barn og unge. Stillingen er plassert i Avdeling spesialisthelsetjenester, som er en av fem avdelinger i Divisjon kvalitet og forløp. Avdelingen er en fagavdeling som har ansvar og oppgaver innenfor både somatisk- og psykisk spesialisthelsetjeneste.

Avdelingens portefølje spenner over et bredt spekter innen mange fagområder som bl. a. kreftområdet, psykisk helsevern voksne og barn, fødsel, abort, organdonasjon, høyspesialisert medisin, sjeldne diagnoser og tilstander, samt innen organisering av spesialisthelsetjenesten som bl.a. pakkeforløp, retningslinjer, nasjonal helse- og sykehusplan, nasjonale tjenester, overbehandling, overgrepsmottak, spesialisthelsetjeneste i fengsel og barnevern og ulike lovpålagte ordninger, samt nå en rekke oppgaver knyttet til korona-pandemien. Avdelingen har flere oppdrag innen disse områdene og det forventes flere i tiden fremover. 

Stillingen er midlertidig.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:
 • Oppgaver knyttet til psykisk helsevern for barn og unge,
 • Helsetjenester til barn i barnevernet
 • Videreutvikling av Pakkeforløp for psykisk helse og rus
 • Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan
 • Oppfølging av arbeid med testbruk (verktøy)
 • Øvrige oppgaver knyttet til avdelingens portefølje samt å bistå i andre av Helsedirektoratets oppgaver, i samarbeid med andre avdelinger  
   
Kvalifikasjoner

Vi søker en psykologspesialist/psykiater/barne- og ungdomspsykiater med dybdekunnskap, bred klinisk erfaring  og erfaring innen psykisk helsevern for barn og unge. Søker må være lege eller psykolog, men manglende godkjenning som spesialist kan etter en individuell vurdering erstattes av dokumentert bred, relevant erfaring.
Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:
 • Norsk autorisasjon som psykolog eller lege
 • Godkjent spesialist innen relevant fagområde, ev kan dokumentere bred  klinisk erfaring.
 • God kunnskap om og bred erfaring fra arbeid med psykisk helsevern for barn og unge, helsetjenester til barn i barnevernet og gjerne pakkeforløp.
 • Kunnskap og forståelse for hvordan helsetjenesten fungerer og er organisert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
  
Vi ønsker også at du har:
 • Generell kompetanse  innen helsetjenester til barn og unge og koordinering og samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • Erfaringsbakgrunn relevant for avdelingens profil og øvrige oppgaver 
 • Erfaring fra utredningsarbeid er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning  er ønskelig


Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt
 • Evne til både å kunne jobbe selvstendig og i team
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye tema
 • Gode vurderingsevner
Personlige egnethet tillegges vekt


Vi tilbyr
 • lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet kr. 850.000 til kr. 920.00
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • nye moderne lokaler beliggende på Storo 
I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.


Mangfold i Helsedirektoratet 

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi legger også til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.  


Offentliggjøring av søkerliste 

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.  


Søk elektronisk

Registrer søknaden din elektronisk innen søknadsfristen. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker. 
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Helsedirektoratet
Kontaktperson
Navn: Torunn Janbu
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 977 35 457
E-post: torunn.janbu@helsedir.no
Arbeidssted
Vitaminveien 4
0458 OSLO
Søk på stillingen