Kort om arbeidsgiver

Mikrobiologisk avdeling betjener rekvirenter i og utenfor sykehus i Vestfold og Telemark og
utfører årlig cirka 690.000 analyser. Avdelingen har 6,5 legestillinger, herav
to LIS, og er utdanningsinstitusjon for gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi.
Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (minimum 4-delt). Overlegene deltar
i tillegg i bakvaktordning for LIS. Overlegene har delegert ansvar for
definerte fagområder og inngår i tverrfaglige fagteam sammen med fagansvarlig
teknisk personell. Vi har et aktivt forskningsmiljø, samarbeider bredt med
kliniske avdelinger, og legger til rette for aktiv deltagelse i lokale,
nasjonale og internasjonale fagfora.

Vi har nå ledig en 100% midlertidig stilling for lege i spesialisering (LIS) fra 13.09.2021 med ett års varighet. Annen oppstartsdato kan evt. avtales med leder. Vi ser etter deg som har noe erfaring fra tidligere og som ønsker en videre spesialisering innen medisinsk mikrobiologi.   

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk arbeid i vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med erfaring innen mikrobiologi  
 • Gjennomført turnustjeneste/LiS1
 • Søker må gjerne ha klinisk erfaring, dog ikke nødvendig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons,- formidlings- og samarbeidsevner på tvers av profesjoner
 • Håndtere høyt tempo
 • Arbeide selvstendig
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Velfungerende LiS-utdanning ved avdelingen
 • Vi har et aktivt og godt arbeidsmiljø med høy og stabil kompetanse
 • Spesialiseringsperiode hos samarbeidsforetak er normalt ved OUS 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger.  I tillegg ber om at "Søknadsblankett for legestillinger" fylles ut og legges ved søknaden som vedlegg. 

Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med gode buss- og togforbindelser, samt kort avstand til Oslo. For mer informasjon om Vestfold, se Visit Vestfold 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Anja Hannisdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99357499
Navn: Heidi Cecilie Villmones
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 33346598
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk medisinsk diagnostikk, Mikrobiologi - fagressurs
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen