Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk sykehusavdeling har ledig fast 100 % stilling som overlege i spiseforstyrrelsespoliklinikken.

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Spiseforstyrrelsespoliklinikk jobber med mennesker rammet av en alvorlig spiseforstyrrelse. Poliklinikken tilbyr spesialisert utredning og poliklinisk behandling individuelt eller i gruppe. Poliklinikken har også et intensivt poliklinisk tilbud 5 dager i uken. Poliklinikken vektlegger teamarbeid og selvstendighet i et spennende arbeidsmiljø. Les mer om Spiseforstyrrelsespoliklinikk: Poliklinikk spiseforstyrrelser.

Alle overleger deltar i avdelingens bakvakttjeneste (p.t. 12-delt tjenesteplan), p.t. tilstedevakt til kl. 19 på hverdager, fra kl. 9 til kl. 15 på helg og helligdag. Det er lege i spesialisering med tilstedevakt i akuttpostene. Bakvakten dekker også psykiatrisk langtidspost og psykiatrisk sikkerhetspost samt akuttfunksjon for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Det tas forbehold om stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver.

Oppstart 01.10.21 eller etter avtale.

Du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med oss for å høre mer om stillingen og mulighetene.   

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig utredning og behandlingsansvar for pasienter
 • Utstrakt samhandling innad i seksjonen, og veiledning ut til samarbeidspartnere
 • Bakvakttjeneste (p.t. 12-delt tjenesteplan)
 • Det tas forbehold om stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Søkere med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet oppfordres også til å søke
 • Erfaring fra og interesse for fagområdet spiseforstyrrelser er ønskelig
 • Autorisasjon som lege
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Stor interesse for fagfeltet spiseforstyrrelser
 • Positiv og imøtekommende, samt tillitsvekkende og evne til å lytte
 • Teamorientert, men også selvstendig og fleksibel
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å være med å utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold
 • Er løsningsorientert  

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Tverrfaglig team med psykologspesialister, Lis-lege, spesialsykepleiere, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, psykomotorisk fysioterapeut, kunst- og uttrykksterapeut og miljøterapeut/kokk.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Nye tidsriktige og moderne lokaler i Tønsberg.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
  Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Rita Varpe Løken
Tittel: Seksjonsleder spiseforstyrrelsespoliklinikk
Telefon: 419 34 620
Navn: Christian Reissig
Tittel: Avdelingssjef, spesialist i psykiatri
Telefon: 954 81 540
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykiatrisk sykehusavdeling, Spiseforstyrrelsespoliklinikk
Håkon V gate 17a
3116 Tønsberg
Søk på stillingen