Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 3 stillinger som overlege ved lungeseksjonen, Stavanger Universitetssjukehus. 

Seksjonen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialisering i lungesykdommer. Klinisk undervisning av medisinstudenter, leger i spesialisering og andre kollegaer en del av avdelingens arbeidsoppgaver. Interesse for og aktiv forskning relevant for seksjonen vil være en fordel. Den som ansettes må være godkjent lungespesialist eller ha snart fullført spesialisering i lungemedisin. Den ansatte må påregne å delta i gjeldende vaktordning ved avdelingen. Lungeavdelingen har ansvar for drift av lungepoliklinikk i Egersund, ambulerende tjeneste ved denne poliklinikken må derfor påregnes. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen lyses ut på legejobber.no.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingen øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lungespesialist eller snart fullført spesialisering i lungemedisin
 • Norsk autorisasjon
 • Forskningserfaring og vitenskapelig produksjon er ønskelig
 • Undervisningserfaring
 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Safaa Saleh
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90361372
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger