Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet Sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin samt som utdannelsesinstitusjon for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri med inntil 2 år (med fordypning).

ARA poliklinikk Kristiansand søker nå overlege, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller spesialist i psykiatri, i 100 % fast stilling ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisering, utredning og behandling av pasienter fra 16 år og oppover med rus- og avhengighetsproblematikk, samt komorbiditet, inkl. LAR-pasienter.
 • Veiledning av personalet
 • Selvstendig arbeid i et tverrfaglig team
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, alternativt spesialist i psykiatri.
 • Erfaring med TSB.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid/teamarbeid vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode muligheter for å prege en tjeneste i utvikling
 • Internundervisning og veiledning samt mulighet for forskning.
 • Innflytelse på egen arbeidsdag
 • Lønn etter avtale
 • Egne legemøter i avdelingen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand
Kontaktpersoner
Navn: Olav Lien
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95851821
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 941 33 479
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bispegra 50C
4632 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen