Kort om arbeidsgiver
Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 4 seksjoner innen medisinsk biokjemi på hhv. Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus med faglig og organisatorisk samarbeid på tvers av seksjonene. Det utføres årlig ca 10 millioner analyser innen medisinsk biokjemi. Avdelingen har totalt 3 leger som er spesialister i medisinsk biokjemi og to leger i spesialisering. Det er også en spesialist innen klinisk farmakologi. Avdelingen har godkjenning for å utdanne LIS i medisinsk biokjemi etter ny ordning.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre legearbeid som spesialist
 • Styrke kommunikasjon med avdelingens ansatte, ledere og interne/eksterne klinikerne
 • Bidra til at avdelingens medisinske virksomhet er i samsvar med god faglig standard
 • Delta i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Delta i utdannelse av LIS i medisinsk biokjemi

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og godkjent spesialistkompetanse innen fagområdet
 • Veilednings- og forskningskompetanse er ønskelig 
 • Søker må beherske nordisk språk muntlig og skriflig 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og gjennomføringsevne
 • Evne til å se helhetlig, være rydding og ha beslutningskraft
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver
 • Fagutvikling og mulighet til forskning
 • Nært samarbeid internt i avdelingen, med kliniske avdelinger og eksterne rekvirenter
 • Gode kollegiale og arbeidsmessige forhold 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Bess Margrethe Frøyshov
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92239258
Navn: Trude Steinsvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90657900
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken
Bærum sykehus
1346 Gjettum
Søk på stillingen