Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS). Snarleg oppstart, eller etter nærare avtale med avdelingssjef. 

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdom i Klinikk SNR har verksemd både i Molde og i Kristiansund. Samla har vi 10 overlegar og  4 legar i spesialisering. Vi har i overkant av 700 fødslar i året, og stor kirurgisk aktivitet. Vi har godt arbeidsmiljø og eit godt tverrfagleg samarbeid. Avdelinga vert no styrka fram mot samlinga på det nye topp moderne fellessjukehuset på Hjelset som skal stå ferdig i 2025.

Arbeidsstad er Molde sjukehus, men det er eit nært samarbeid mellom seksjonane og gode høve til å kunne arbeide på begge stadane. 

Arbeidsoppgåver

 • Ordinære arbeidsoppgåver i eit spesialiseringsløp for spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdommar
 • LIS sine arbeidsoppgåver er organisert på ein slik måte at læringsaktivitetar og læringsmål i ny spesialiseringsordning skal kunne bli dekka

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjerne relevant sjukehuserfaring
 • Gjennomført LIS 1eller anna godkjent teneste som erstatning for dette
 • Må ha gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Du er pasientorientert
 • Du jobbar sjølvstendig 
 • Du er nøyaktig
 • Du trivast å jobbe i eit høgt arbeidstempo
 • Du har gode samarbeidsevner 
 • Du kommuniserer godt både internt og eksternt

Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr

 • Eit godt fagmiljø med internundervisning, faste møter og eit variert arbeidsfelt innan faget
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Nytun
Tittel: Avdelingssjef
E-post: Oyvind.Nytun@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdom, Helse Møre og Romsdal HF
Parkvegen 84
6412 Molde
Søk på stillingen