Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset

Det kommer stadig nye muligheter for kreftbehandling, som også medfører behov for flere onkologer. Vi ønsker derfor å forsterke vårt team med en fast 100 % overlegestilling ved Avdeling for kreft og lindrende behandling, i tillegg har vi vikariat av kort eller lengre varighet. Vi oppfordrer også leger i spesialisering som i løpet av året vil være ferdig spesialist i onkologi til å søke. 
 
 
Avdeling for kreft og lindrende behandling  er organisert i Medisinsk klinikk og består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vårt legeteam består av 8 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Tre leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved  Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Avdelingen tilbyr onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter i hele Nordland. Avdelingens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Fokuset framover vil også være bedre oppfølging av innlagte onkologiske pasienter. Overleger bidrar faglig i en eller flere av våre faggrupper som er brystkreft og melanom, GI-cancer, lunge- og urologiske kreftsykdommer. Vi har 2 strålemaskiner og tilbyr hovedsakelig palliativ strålebehandling, samt kurativ strålebehandling for brystkreft. Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen og avdelingens forskningsaktivitet omfatter deltakelse både i egne studier og en rekke i klinisk studier. Avdelingen tilstreber å være en god utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering og siste års medisinerstudenter.   

Bodø er en by hvor det er kort vei til det meste. En by preget av positivitet og vekst, og en god by å vokse opp i. Stedet er rikt på naturopplevelser, byliv og kulturopplevelser. Les litt om dette i Bodø i vinden og bli kjent med noen av våre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver
 •  Klinisk arbeid på poliklinikken
 •  Tilsyn og oppfølging av inneliggende pasienter
 •  Generell strålebehandling
 •  Generell palliativ behandling
 •  Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 •  Veiledning og supervisjon av LIS
 •  Undervisningsoppgaver
 •  Delta i klinisk behandlingsforskning

Kvalifikasjoner
 •  Norsk autorisasjon som lege
 •  Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge
 •  Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper
 •  God skriftlig dokumentasjonsevne
 •  Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 •  Interesse for og erfaring fra kliniske studier

Personlige egenskaper
 •  Motivasjon og interesse for faget
 •  Samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 •  Kommuniserer godt og kan tilpasse og formidle kompleks informasjon 
 •  God faglig vurderingsevne og kan arbeide målrettet og strukturert
 •  Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte
 •  Evne til å bidra positivt både faglig og kollegialt
 •  Evne til å jobbe effektivt og er løsningsorientert
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 •  Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig
 •  Trivelig arbeidsmiljø
 •  Primært arbeid på dagtid
 •  Varierte arbeidsoppgaver innen onkologi
 •  Et sykehus med bred faglig kompetanse og god kontakt mellom de forskjellige fagmiljøene
 •  Mulighet for deltakelse i forskning
 •  Tilsetting og avlønning iht. sentral overenskomst
 •  Gode pensjons og forsikringsordninger 
 •  Oppgi i søknaden om det er fast stilling og/eller vikariat du søker på
 •  Les mer om Bodø i Visit Bodo  og Bodø i Vinden                                                                                    
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Avdeling for kreft og lindrende behandling
Kontaktperson
Navn: Astrid Dalhaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41237730
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nordlandssykhuset Bodø
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen