Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling for lege i spesialisering ved Voksenpsykiatrisk enhet i Vesterålen.

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjeneste til en befolkning på ca. 54.000 innbyggere. Enheten er tverrfaglig sammensatt og består av fagpersoner og spesialister fra ulike profesjoner. Enheten har 16 behandlerstillinger. Vårt mål er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet og pasientsikkerhet. For oss betyr det at vi skal gi utredning og behandling i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i psykiatri i Vesterålen. Som ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved Psykisk helse- og rusklinikken i Bodø. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stilling.

Arbeidsoppgaver
Bidra til helhetlige og forsvarlige pasientforløp gjennom:
 • Tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell
 • Medikamentelle vurderinger og behandling av psykiske lidelser
 • Somatiske vurderinger
 • Ved behov delta i vaktordning i samarbeid med allmennpsykiatrisk enhet 
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten og øvrige avdelinger i klinikken 
 • Veiledning og undervisning internt og eksternt 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste i Norge
 • Erfaring fra psykisk helse og poliklinikk er ønskelig 
 • Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Gode samarbeidsevner og verdsetter gjensidig veiledning
 • Fleksibel og positiv
 • Gode ferdigheter når det gjelder å organisere eget arbeid 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges 
Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler, (rekrutteringstillegg psykiatri kr. 75 000)
 • Voksenpsykiatrisk enhet tilbyr et meget godt arbeidsmiljø med sosiale, engasjerte og løsningsorienterte kolleger
 • Vi er godt i gang med implementering av pakkeforløp psykisk lidelser voksne, og vi har også etablert FACT og B4DT tilbud i vår region
 • Det legges til rette for individuell og faglig utvikling gjennom deltakelse i Helse Nord sitt utviklingsprogram for LIS, tilrettelegging for oppfylling av målene i kompetansemodul for LIS i psykiatriforløp (ett år psykiatrispesialisering), psykiatriveiledning og opplæring i relevante behandlings- og utredningsmetoder
 • I Vesterålen er det fantastisk natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Lofoten og Vesterålen DPS
Kontaktperson
Navn: Elaine Ånstad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 915 36 985
E-post: Elaine.Anstad@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4397801433
Arbeidssted
Søndregata
8450 STOKMARKNES
Søk på stillingen