Kort om arbeidsgiver
Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologi og obduksjoner, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. Klinikken er lokalisert i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
 
Klinikken er stor nok til å ha spesialiserte tjenester, men vi er små nok til at man som ansatt kan prøve ulike fagfelt hvis det er ønskelig. Vi legger til rette for at de av våre ansatte som ønsker det gis mulighet til å utøve eller delta i forskning innenfor sine fagfelt. Det er en godt sammensveiset klinikk hvor vi samarbeide på tvers av fag, avdelinger og yrker. Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det bioingeniører, laboratorieleger, molekylærbiologer, helsesekretærer, radiografer, radiologer, patologer og rådgivere.
 
Vi er en høyteknologisk klinikk, som er langt framme når det kommer til teknologi og utstyr. Kontinuerlig arbeider vi med å forbedre kvalitetssystemet vårt, holde personalet faglig oppdatert og utvikle utstyrsparken med ny teknologi. Pasientene skal være trygg på at vi leverer rett tjeneste til rett tid.
 
Ved NLSH jobber vi systematisk og målrettet på tvers av klinikkene for å trene på samhandling mellom profesjonene med pasienten i fokus. Diagnostisk klinikk er en viktig brikke i dette arbeidet. Klinikken er akkreditert i henhold til NS-EN ISO15189. I 2019 vant vi forbedringsprisen til Helse Nord for Team Slagalarm. Les her og se video her   

Det er ledig 2 stillinger som overlege i radiologi ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssyklehuset. Klinikken er lokalisert i Bodø, Lofoten og Vesterålen og de som tilsettes har  mulighet til å velge arbeidssted. Stillingen innebærer dagarbeid mandag til fredag, samt  deltakelse i avdelingens bakvaktsjikt som for tiden deles av 7 overleger.
Avdelingen har en ny og moderne maskinpark, med nye skjelettlaber, ny high-end UL-maskin og to nye Dual Energy CT. På MR-siden har vi en ny 3T-maskin i tillegg til ny 1,5T-maskin både i Bodø og Lofoten. Avdelingen deltar i undervisningen av medisinstudenter fra Universitetet i Tromsø, som er ved Nordlandssykehuset 5. og 6. studieår. Vi har en ung overlegestab med jevn alders- og kjønnsfordeling. Det er en forholdsvis flat ledelsesstruktur, der man kan være med å påvirke avdelingens utvikling.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidet vil primært bestå i beskrivelse og kontrasignering av undersøkelser innen alle modalitetene rtg, UL, CT og MR.
 • Oppfølging og veiledning av LIS
 • Det vil også være demonstrasjoner for klinikere, både i form av morgendemonstrasjoner og tverrfaglige møter.
 • Vi er en avdeling med stort volum av undersøkelser med et bredt spekter av både undersøkelsestyper og patologi.
 • Vi ønsker på sikt å jobbe mer organfokusert istedenfor modalitetsfokusert, og som overlege her vil man kunne jobbe med og utvikle områder der man har spesiell interesse. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning på tilsettingstidspunkt
 • Behersker norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Har  faglig interesse og engasjement
 • Er samarbeidsvillig
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hjelp med bolig
 • Trivelig arbeidsmiljø og høyt faglig fokus
 • Fantastisk natur med varierte turmuligheter 
 • Et yrende kulturliv 
 • IA- bedrift (inkluderende arbeidsliv)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Diagnostisk klinikk
Kontaktperson
Navn: Hans Kristian Bø
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 996 43 356
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4397312992
Arbeidssted
Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen