Kort om arbeidsgiver

Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi fram til din søknad!

Avdeling rus og avhengighet, rus- og avhengighetspoliklinikk, nord, har ledig fast 100 % stilling som overlege.

Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri. Tiltredelse etter avtale.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus- og avhengighetsmedisin.

Rus- og avhengighetspoliklinikk nord er samlokalisert med DPS Vestfold på Linde utenfor Tønsberg, og vi har også kontorer i Horten. Poliklinikken mottar pasienter med sammensatt problematikk med ett eller flere avhengighetsskapende rusmidler, eventuelt med psykisk lidelse som tilleggsproblem. Vi gir også tilbud til pårørende av rusavhengige samt til pasienter med annen avhengighet enn rus, dette gjelder særlig spillavhengighet. Poliklinikken har også ansvar for legetjenester til pasienter i LAR-poliklinikk nord (Horten og Tønsberg), og arbeidsoppgavene tilhørende overlegestillingen inkluderer også LAR.

Du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med oss for å høre mer om stillingen og mulighetene.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk oppfølging av pasienter
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Dersom du er psykiater, er det deltakelse i felles bakvaktsordning med DPS Vestfold

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Annen relevant
  spesialitet kan vurderes særskilt.
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning.
 • Søkere som har kort tid igjen til godkjenning av spesialiteten kan også være aktuelle
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 •  Vi søker etter deg som har høyt faglig nivå og trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Vi verdsetter gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for videreutvikling av fagområdet
 • Du er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer i en atmosfære med trygghet tillit og gjensidig respekt
 • Arbeidsmiljø er viktig hos oss. Det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere. Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon.
 • Du er villig til å stille deg bak avdelingens aktuelle hovedlinjer mht. forskrivning av vanedannende legemidler
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Et medisinsk kollegium som blant annet består av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og spesialister i psykiatri
 • Et forskningsmiljø innen Sykehuset i Vestfold HF, og muligheter for å avsette arbeidstid til forskning
 • Støtte til personlig faglig utvikling med blant annet kurs og fagsamlinger i og utenfor Helse Sør-Øst
 • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Hallbjørg Indgaard Bruu
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97540326
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Rus- og avhengighetspoliklinikk, nord, Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy
Søk på stillingen