Gastrokirurgisk avdeling ved Ahus er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger hvorav 3 er kombinert med professorat. Videre har avdelingen 8 stillinger for LIS-B_gren i gastrokirurgi/LIS 3, i tillegg til 6 - 8 LIS rotasjon for generell kirurgi. Avdelingen er delt inn i 5 seksjoner, to pleieseksjoner, seksjon for polikliniske tjenester, seksjon for merkantile tjenester og seksjon for legetjenester. Alle seksjoner ledes av en seksjonsleder som sammen med assisterende avdelingssjef utgjør avdelingsjefens ledergruppe. Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med til sammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster ved behov. Ahus har dagkirurgisk drift både i hovedbygget og ved Ski sykehus. I tillegg er Kongsvinger sykehus også en del av Ahus.

 

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen kolorektal kreftkirurgi, IBD kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og brokkbehandling. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst som skal drifte operativ behandling av kreft i magesekken. Bekkensenteret ved Ahus er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har en stor dagkirurgisk og poliklinisk virksomhet.

 

 Avdelingens visjon er fremragende behandling i trygge omgivelser.

Arbeidsoppgaver

 • Postlegen har sitt virke i sengeområdet innen en definert faggruppe (2 sengetun)
 • Arbeidsoppgavene består i å delta på previsitt sammen med faggruppen, gå visittrunden samt effektuere de beslutninger tatt av faggruppen knyttet til det enkelte behandlingsforløp.
 • Postlegen skal til enhver tid avklare faglige spørsmål/ beslutninger med et medlem av faggruppen.
 • Postlegen skal jobbe i tett og nært faglig samarbeid med pleietjenesten. 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være ferdig med medisinstudiet og vente på LiS 1 plass
 • Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt. 

Personlige egenskaper

 • Du prioriterer arbeidsoppgaver godt og er systematisk
 • Du evner å vurdere spørsmål og ulike problemstillinger
 • Du har en klar og tydelig formuleringsevne
 • Du triver med å kommunisere med pasienter
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og er en god støttespiller i teamet.
 • Du er klar over egne styrker og svakheter - således søker du mulighet for å utvikle deg. 

Vi tilbyr

 • Avdelingen tilbyr et godt arbeidsmiljø med dedikerte og høyt kvalifiserte  kollegaer som alle har som intensjon å skape et kontinuerlig kompetansehevende miljø.
 • Gode velferdstilbud for de ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, med kort reisevei fra Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Turid Ligård
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 67964765
E-post: tuli@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastro Legetjeneste, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen