Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som seksjonsleder for legene.  

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 320 ansatte. Legeseksjonen består av 65 er leger, 24 av disse er LIS.

Som seksjonsleder vil du ha driftsansvaret for 7 vaktlinjer for leger på flere lokasjoner på Nordbyhagen og på Gardermoen. 

Overlegene inngår i de ulike overlegevaktsjiktene avhengig av kompetanse og behov. Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk, dagkirurgisk senter og for anestesitjenester på Ahus Gardermoen. Det er knyttet to professorater til avdelingen. Du vil måtte påregne arbeid tilknyttet beredskapssituasjoner. Det forventes tett samarbeid med det andre seksjonslederne i avdelingen ved at du inngår i avdelingens lederteam.

 Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca 5500 fødsler pr år. Intensivseksjonen behandler ca 400 intensivpasienter årlig.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Skal rapportere om faglige, administrative og økonomiske forhold til avdelingssjefen.
 • Legger til rette for at den daglige driften er bemanningsmessig, faglig og økonomisk forsvarlig.
 • Har overordnet ansvar for vaktplaner, er ansvarlig for at retningslinjer utarbeides og tilser at bemanningsplaner følges.
 • Har ansvaret for at det utformes mål og strategier for seksjonens virksomhet, samt systematisk resultatoppfølging av disse.
 • Tilrettelegger for studenter, hospitanter og nyansatte, bl.a. sørge for at det finnes opplæringsplaner.
 • Har ansvar for kompetanseutvikling, slik at faget blir ivaretatt og utviklet. Legger til rette for forskning.
 • Har ansvaret for dialog og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Har ansvaret for det systematiske HMS-arbeidet, kvalitetsutvikling, rapportering av avvik etter gjeldene rutiner og tilbakemelding til de ansatte.Overlegen forventes å delta i arbeid ved operasjon, intensiv og postoperativ.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i anestesiologi.
 • Søker bør ha ledererfaring eventuelt gjennomført lederutdanning
 • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  

Personlige egenskaper

 • Interesse for ledelse
 • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner.
 • Personlige egenskaper vektlegges.  
 • Omstillingsevne og endringsvilje

Vi tilbyr

 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
 • Kort reisevei til Oslo.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Else-MArie Ringvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67969768
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen