Kort om arbeidsgiver

Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledige 2 vikariater for leger i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern. Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger.  De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter. De som ansettes får sitt arbeidsforhold i Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP.

De ledige vikariatene har arbeidssted på Øvre Romerike.

Alle søkere bes søke elektronisk. 

Arbeidsoppgaver

Avdeling BUP's hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.
Arbeidet er organisert i tverrfaglige team.
Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk. 

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege
Fullført LIS 1-tjeneste er ønskelig, men leger uten LIS 1 tjeneste kan også søke.

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Kan jobbe selvstendig
Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder.
Søkere må ha førerkort for bil. 
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet.
Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.
Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Lisbeth Ebbestad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 63941600
Navn: Fredrik Skarderud
Tittel: Overlege
Telefon: 63941600
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Øvre Romerike
Henrik Bulls veg 111
2052 Jessheim
Søk på stillingen