Holmestrand kommune søker etter sommervikar som lege i forbindelse med arbeidsoppgaver rundt covid-19 pandemien i kommunen.
Arbeidsoppgaver vil være tilknyttet covid 19 teststasjon og vaksinasjonsarbeid. 
Ikke vaktarbeid. Mulighet for fleksibel arbeidstid, noe kveldsarbeid må periodevis forventes.
Arbeidsperiode 010721 tom 300921 i første omgang. Tidsrom innenfor dette kan avtales nærmere ved behov.
Lønn tilsvarende nivå som LIS 1 i hht til SFS 2305.
Stillingen tilsvarer ikke LIS 1 tjeneste, men gjennomført LIS 1 tjeneste er ikke et krav.
Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kavlie-Borge
Tittel: Ass kommuneoverlege
Telefon: 33064315
E-post: anne.egaas.kavlie-borge@holmestrand.kommune.no
Navn: Christine Berge
Tittel: Vaksinasjonskorrdinator
Telefon: 454 05 331
E-post: christine.berge@holmestrand.kommune.no
Navn: Heidi Bakke
Tittel: Avdelingsleder Teststasjon Covid-19
Telefon: 99574154
E-post: heidi.bakke.johansen@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Vesthøyveien 7A
3080 HOLMESTRAND
Søk på stillingen