Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som liker å arbeide med akutte problemstillinger i primærhelsetjenesten, samtidig som du er opptatt av å se helheten i den enkelte pasientens behov? Da er dette stillingen for deg!

Avdeling Aker søker leger til 1 fast ALIS-stilling 100%, og 2 stillinger i 1 års ALIS-vikariat 100%.
Stillingene innebærer i klinisk arbeid på KAD i 3-delt turnus, samt vakter på Aker legevakts ambulansemottak.

KAD Aker er Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet med 72 senger. KAD samarbeider med laboratorie- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk, og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Avdelingen jobber systematisk med å øke andelen spesialister og har også søkt om å bli godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin. For leger i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning, og tilrettelegging for å gjennomføre kurs som ledd i spesialiseringen. 
Legevakt Akers ambulansemottak tar til vanlig imot ca. 200 ambulanser per måned og legevakten har over 50 000 konsultasjoner i året. 


Arbeidsoppgaver
 • Klinisk pasientrettet arbeid i tredelt turnus.
 • Deltakelse i kvalitetsforbedring og internundervisning.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Gjennomført LIS1
 • Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD/ andre relevante kliniske avdelinger vektlegges
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått».
 • Refusjonsrett fra HELFO

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
 • Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
 • Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
 • Variert klinisk arbeid i Oslos akutte helsetjeneste i førstelinjen.
 • Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
 • Veiledning ihht spesialisering i allmennmedisin.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 92618270
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO