Kort om arbeidsgiver

Vi har 5 faste stillinger og inntil 5 ledige vikariat for LIS i rotasjon i indremedisinsk avd., Mottaksklinikken. Vikariatene har 6 måneders varighet. LIS med behov for sideutdanning i ledd av andre spesialiseringer oppfordres til å søke. 

De faste stillingene fordeles på hovedspesialitetene: 1 fordøyelsessykdommer, 1 endokrinologi, 1 infeksjonssykdommer og 2 lungesykdommer.

Vikariatene fordeles på diverse hovedspesialiteter.

Klinisk undervisning av medisinstudenter er en del av avdelingens arbeidsoppgaver. Interesse for og erfaring i forskning vil tillegges særlig vekt. Den som ansettes må påregne å delta i gjeldende vaktordning ved avdelingen. Ved intern ansettelse kan det bli ledig faste stillinger og vikariater i andre hovedspesialiteter. Spesifiser i søknaden hvilken indremedisinsk hovedspesialitet som foretrekkes. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Merk søknaden med ønsket hovedspesialitet. 

Stillingen lyses også ut på nettsiden til DNLF.

Tiltredelse snarest mulig eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Undervisningsoppgaver
 • Vaktarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må ha fullført LIS1 tjeneste
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig kommunikasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Normand
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege LIS
Telefon: 92423344
E-post: camilla.normand@sus.no
Navn: Svein Joar Johnsen
Tittel: Seksjonsoverlege LIS 2
Telefon: 41570783
E-post: svein.joar.auglend.johnsen@sus.no
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen