Kort om arbeidsgiver

Skien interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Siljan, Drangedal, Nome og Skien, med et nedslagsfelt på ca. 67.000 innbyggere. 01.03.21 flyttet legevakta inn i helt nye og moderne lokaler i tilslutning til Skien Helsehus.

Legene som jobber på legevakt er selvstendig næringsdrivende. Legevakta er bemannet med 2 leger på kveld og 1 lege på natt. Legene går i en vaktordning med kveld og natt på hverdager, og dag/kved/natt på helg/helligdager.
På legevakta jobber erfarne og dyktige sykepleiere, ambulansepersonell og leger. Det er et svært hyggelig og godt fagmiljø på legevakta.
Stillingen som medisinsk faglig ansvarlig er organisert under enhetsleder ved Skien interkommunale legevakt.

Det forventes tilstedeværelse på dagtid, minimum 1 – 1 1/2 dag, utover det kan det avtales hvordan resten av arbeidstiden skal benyttes.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatere prosedyrer og fagutvikling i samarbeid med fagteam og fastleger som deltar i legevaktarbeid
 • Internundervisning for ansatte og leger på legevakt/simulering
 • Oppfølging akuttmedisinforskriften §7, inklusive vurdere behov for bakvakt for ikke-vaktkompetente leger på legevakt
 • Opplæring nye LIS1, LIS3 og andre nyansatte
 • Bidra til rekruttering av legevaktsleger, herunder ansettelsesprosess
 • Deltagelse i utarbeidelse av vaktturnus for legevaktslegene
 • God forståelse av journalsystem (superbruker) og opplæring av leger i Infodoc
 • Opplæring/informasjon om riktig takstbruk
 • Samarbeid med enhetsleder, fagteam, fastleger, og eksterne samarbeidsparter
 • Oppfølgning av legeerklæringer
 • Utstede sakkyndig erklæringer i voldssaker til politiet
 • Delta i internt og eksternt kvalitetsarbeid
 • Delta på relevante kurs og kongresser

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg som er spesialist i allmennmedisin. Søkere med relevant kompetanse vil også kunne tas i betraktning til stillingen
 • Krav til norsk autorisasjon, og gjennomført LIS1 tjeneste. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Interesse for akuttmedisin
 • Stor arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikative ferdigheter

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for videreutdanning og støtteordninger knyttet til dette
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Meget gode forsikringsordninger
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tommy Beck
Tittel: Enhetsleder Skien interkommunale legevakt
Telefon: 46808844
E-post: tommy.Beck@skien.kommune.no
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege kliniske tjenester
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Ulefossvegen 51
3730 Skien
Søk på stillingen