Kort om arbeidsgiver

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling i Klinikk for medisinsk diagnostikk  (https://youtu.be/utjZJo2q74c), med radiologiske seksjoner ved de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg), i tillegg til Brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen. Det er fokus på godt samarbeid og et felles fagmiljø mellom seksjonene i Avdeling for Bildediagnostikk i Vestre Viken.

Radiologene ved Drammen og Kongsberg inngår i samme legeseksjon i løpet av 2021 og det legges opp til tettere samarbeid i forhold til drift i avdelingen sammen med tilsvarende legeseksjonen ved Bærum og Ringerike.

Drammen sykehus er det største av de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken. Sykehuset har områdefunksjoner for Vestre Vikens 500 000 innbyggere innenfor nevrologi, nefrologi, fødselshjelp, barn, habilitering, revmatologi, øre-nese-hals, øye, patologi, nukleærmedisin, klinisk brystutredning og brystkirurgi samt urocancerkirurgi og karkirurgi i tillegg til å dekke lokalsykehusfunksjoner. Bløtdelskirurgi for Kongsbergs lokalsykehusområde dekkes også i Drammen. Områdefunksjonene legger grunnlaget for at Avdeling for bildediagnostikk ved seksjon Drammen tilbyr full spesialistutdanning i radiologi.   

         
Ved seksjon Drammen er det per i dag 22 overleger og 13 LIS der to forsker 50 %. Overlegene jobber på dagtid organseksjonert og har et faglig godt samarbeid med kliniske avdelinger. Overlege deltar i 14-delt generell eller 5-delt intervensjons-bakvakt. Seksjon Drammen dekker vakten for seksjon Kongsberg teleradiologisk.


Det er ledig overlegestilling ved seksjon for leger Drammen-Kongsberg med deltagelse i det generelle bakvaktssjiktet for radiologer i Drammen.

 
Vi ønsker oss en kollega som har nevro- eller thorax-radiologisk-kompetanse og gjerne forskningserfaring. Det kan legges til rette for forskning hvis ønskelig.


Seksjon Drammen har en moderne utstyrspark med blant annet tre MR-maskiner hvorav en 3T, og tre CT-maskiner.

Vi gleder oss til å flytte inn i nytt sykehus i 2025 hvor det legges fullt til rette for organrettet drift for radiologene og samlokalisering med seksjon for nukleærmedin.
I det nye sykehuset utvider vi og det blir blant annet fem MR-maskiner, fire CT-maskiner, eget barneområde med UL, gjennomlysning og røntgenlab og eget intervensjonsområde med en hybridstue og to intervensjonslab’er.


Avdelingen er blitt valgt ut i Helsedirektoratets nasjonale koordineringsprosjekt «Bedre bruk av kunstig intelligens» med implementering av kunstig intelligens i bildediagnostikk. Søkere med interesse for kunstig intelligens kan få mulighet til å delta i prosjektet.  
   
Oppstart etter avtale. 
Det bes oppgitt tre referanser hvorav minst en fra siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i daglig drift inkludert demonstrasjoner/tverrfaglige møter
 • Supervisjon og veiledning av LIS-leger/medisinstudenter
 • Delta i undervisning 
 • Bidra i generell bakvakt
 • Bidra til godt samarbeid internt i seksjonen, på tvers i Bildediagnostikk og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi (eller kort tid igjen til ferdig spesialist)
 • Interesse for eller subkompetanse innen nevro- eller thorax-radiologi er ønskelig
 • Forskningserfaring teller positivt
 • Utvidet IT-kompetanse teller positivt 
 • Søker må ha gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig 
 • Søkere med annet morsmål enn skandinavisk språk har godkjent Bergenstest eller tilsvarende språktest 

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en positiv og engasjert kollega med høyt faglig engasjement!
 • Evne til å være fleksibel, strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivasjon for å bidra til samarbeid og faglig utvikling på tvers i avdeling for bildediagnostikk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte radiologiske arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i et godt tverrfaglig samarbeid internt i Bildediagnostikk og med de kliniske miljøene
 • Du blir en del av et hyggelig og faglig dedikert kollegium med gode muligheter for videre faglig utvikling
 • Mulighet for individuelle tilpasninger av tjenesteplan
 • Tilrettelegging for forskning hvis ønskelig
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93629747
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE-DS Leger Drammen, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen