Halden kommune arbeider målrettet med å levere kvalitetstjenester til alle tjenestemottakerne i kommunen i samsvar med endrede krav og sentrale føringer. Sykehjemslegetjenesten består av et legeteam på 5 årsverk - en sykehjemoverlege i 100 % fast stilling og 4 sykehjemsleger i 100 % faste stillinger.
 
Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 96 pasienter og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med tilsammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning. Halden Helsehus har kommunale akutt døgnplasser (KAD/intermediær), korttidsplasser/USK, lindrende enhet, langtidsplasser og rehabiliteringsplasser med tilsammen 49 plasser.
 
I forbindelse med ferieavvikling på Halden helsehus har vi ledig ett vikariat som lege/medisinstudent med lisens fra d.d til og med uke 34. 
 
Legen/medisinstudenten som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Primæransvarsområde og arbeidsplass er lagt til Helsehuset. 
 
Vi søker etter en dyktig og engasjert lege/medisinstudent. Søker må ha norsk autorisasjon/lisens og ha gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper. 

Relevant erfaring fra sykehjem, allmennmedisin, og/eller indremedisin er ønskelig. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr
  • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
  • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse
  • Et godt, faglig kollegium
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale
  
Generelle betingelser
  • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.
  • Intevju og ansettelse vil skje fortløpende
  
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder Solfrid Ramdal på tlf. 902 13 596 eller sykehjemoverlege Iwona Vegstein på tlf. 404 11 874.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Navn: Iwona Vegstein
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 404 11 874
E-post: iwona.vegstein@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN
Søk på stillingen