Kort om arbeidsgiver
Givende jobb ilag med verdens beste kollegaer og gode inntjeningsmuligheter!

Muligheter for fastlønnsavtale og nordsjøturnus.

Skattefordeler i form av Nord-Troms tillegg og nedskrivning av studielån. 

Vi er regionsenter og har status som nasjonal-parklandsby med friluftsliv fra fjord til vidde, flyplass, kino, kaffebar, skilinje og videregående skole, distrikmedisinsk senter og nærhet til UNN.
  •  Fastlegestillingen (fast) med 700 listepasienter kombineres med LIS/overlege bistilling innenfor rehabilitering ved DMS Nord-Troms, underlagt fysikalsk medisinsk avdeling UNN Tromsø. Stillingen inngår i kommunal legevakt, per tiden 6 delt. Fastlønnsavtale kan vurderes om ønskelig. 
  • Fastlegestilling med kommunal bistilling (vikariat) lyses ut med nordsjøturnus der man deler på 600 listepasienter og med annen lege. Bistilling er knyttet til tilsynslege sykehjem. Varighet til 31.01.21.
Nordreisa kommune har i dag 6 fastleger og  2 LIS-leger. Vi har gode avtaler for legene våre, som i tillegg til fast ansettelsesforhold i kommunen også har tilskuddsavtaler for fastleger med privat praksis. Inntjeningsmulighetene i stillingen er veldig gode.
Legene har kontorer og øvrige fasiliteter på Sonjatun Helsesenter, med et veldrevet og godt utstyrt laboratorium. I forbindelse med DMS tilbys tjenestene røntgen, teleortopedi, dialyse, føde/barsel og hudpoliklinikk. Sykestue, sykehjem og omsorgssenter er samlokalisert med Helsesentret.

Rehabiliteringsavdelingen gir tilbud om tverrfagelig spesialisert rehabilitering etter funksjonstap som for eksempel etter gjennomgått hjerneslag. Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sykepleier. Avdelingen har tre døgnplasser.
Det utarbeides et lokaltilpasset pasientsentrert helseteam, PSHT, i samarbeid med NOR-klinikken som vil bli en del av ansvarsområdet. 

Se fullstendig utlysning: https://777700.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4340744215?language=nb&link_source_id=0 og 
https://777700.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4373741681?language=nb&link_source_id=0 

Se våre hjemmesider www.nordreisa.kommune.no og www.sonjatun.no.

Klikk deg inn her og se filmen fra legekontoret
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Distriktsmedisinsk senter/Nordreisa legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Marita Hansen
Tittel: Leder for DMS
Telefon: 417 06 155
E-post: Hanne.marita.hansen@nordreisa.kommune.no
Navn: Guro Charlotte Boltås
Tittel: Virksomhetsleder helsetjenester
Telefon: 41706124
E-post: guro.boltas@nordreisa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sonjatun helsesenter
Sonjatunveien 21
9151 Storslett
Søk på stillingen