Kort om arbeidsgiver
  
Vi har ledig et 100% vikariat som overlege ved Sosialpediatrisk seksjon fra og med 01.09.21 til og med 04.04.22  med mulighet for forlengelse. Ved intern ansettelse kan det bli ledig annet vikariat.
Sosialpediatrisk seksjon ligger under Barne- og ungdomsklinikken på Ullevål. Vi har tverrfaglig ansvar for pasienter i alderen 0-18 år med problemstillinger som fysisk mishandling, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, overvekt/fedme og anoreksi. Klinisk rettsmedisinsk- og sosialpediatrisk arbeid ved Statens Barnehus Oslo og på Ullevål er en del av arbeidsoppgavene.

Vi mottar henvendelser om barn/familier fra politi, barnevern, fastleger, helsestasjoner/ skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), andre deler av spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre.
Vi legger vekt på tverrfaglig arbeid i tett samarbeid med førstelinjen og spesialisthelsetjenesten. Vår seksjon har fokus på kunnskapsbasert praksis og driver kunnskapsoppbygging og kunnskapsspredning gjennom Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, som er plassert i vår seksjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Arbeidsoppgaver

Medisinsk /sosialpediatrisk / klinisk rettsmedisinsk undersøkelse av barn og unge utsatt for mishandling, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og andre former for omsorgssvikt, samt barn og unge med under– eller overvekt.

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Undervisning og deltagelse i seksjonens arbeid med kunnskapsoppbygging og kunnskapsspredning av ulik art.

Kvalifikasjoner

o    Spesialist i barnesykdommer / nesten ferdig spesialist i barnesykdommer
o    Norsk autorisasjon som lege
o    Erfaring fra sosialpediatri og klinisk rettsmedisin er ønskelig
o    Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

o    Interesse for fagfeltet
o    God vurderingsevne
o    Fleksibel
o    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi tilbyr

En innholdsrik jobb i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
God opplæring og veiledning
Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Foretaket har avtale om IA (inkluderende arbeidsliv)
Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst     

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Vibeke Gagnum
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41559609
Arbeidssted
SOSIALPEDIATRISK SEKSJON - BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN
kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen