Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Moss kommune søker etter en selvstendig næringsdrivende fastlege til Prinsensgate Legesenter, da nåværende fastlege skal gå av med alderspensjon.
Fastlegehjemmelen er ledig fra 1. juli 2021. Fastlegehjemmelen har vært driftet av den samme legen i 37 år, og legesenteret er velrenommert.
Stabil og velopparbeidet liste med god alders- og kjønnsspredning, p.t. en listestørrelse på 1100 pasienter. God inntjening.
 
Det er et hyggelig, effektivt og velfungerende arbeidsmiljø med erfarne og dyktige helsesekretærer. Det benyttes CGM journalsystem.

Det aller meste av inventar er oppgradert og her finner en alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis.

Gode og hensiktsmessige lokaler i Moss sentrum.
Gode parkeringsmuligheter og apotek i nabobygg.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege, leder for fastlegeordningen
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Navn: Jens T. Ekelund
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 932 29 054
E-post: jenste@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Prinsensgate Legesenter
Prinsensgate 7
1530 MOSS