Folkehelseinstituttet søker en engasjert og dyktig fagperson til stillingen som medisinskfaglig redaktør for Helsebiblioteket.no. Vi har behov for en redaktør i 40-60% stilling, og rollen egner seg godt i kombinasjon med klinisk arbeid eller forskning. Stillingen er knyttet til område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene og bedre pasientsikkerhet gjennom å tilrettelegge for at helsepersonell kan jobbe kunnskapsbasert. Dette gjøres blant annet ved å gi enkel tilgang til oppdaterte og kvalitetsvurderte kilder på nett for alt helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag. Tjenesten Helsebiblioteket.no leverer er unik i internasjonal sammenheng.

Redaktøren vil ha en sentral rolle i utviklingen av Helsebiblioteket.no og ha hovedansvar for medisinskfaglige vurderinger og beslutninger knyttet til det som formidles av kunnskapskilder på Helsebiblioteket.no. En annen viktig del av stillingen vil være å jobbe med eksisterende og nye samarbeidspartnere for å styrke tjenestene i Helsebiblioteket.no gjennom brukermedvirkning. Det vil også være aktuelt å jobbe med mulige nye finansieringsmodeller for å få realisert nye prosjekter.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, og global helse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • Lede utviklingen av Helsebiblioteket.no i samarbeid med daglig leder (lagleder) og redaksjonen
 • Ha det medisinskfaglige ansvaret for innholdet på Helsebiblioteket.no og være fagansvarlig redaktør for Helsebiblioteket.no
 • Kvalitetssikre redaksjonelle prosesser og lede arbeidet med å videreutvikle redaksjonell linje
 • Ivareta og videreutvikle kontakt og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og brukere
 • Bidra til åpen og profesjonell kommunikasjon internt i Folkehelseinstituttet og overfor samarbeidspartnere, brukere og media
Kvalifikasjoner
 • Utdanning og erfaring som helsepersonell
 • God kjennskap til målgruppen
 • God kompetanse om ulike kunnskapskilder for helsepersonell
 • God digital forståelse og evne til å se muligheter i en økende mengde digitale plattformer i helsetjenesten
 • Erfaring med formidling er en fordel
 • Erfaring med nettpublisering er en fordel
 • Erfaring med kunnskapsproduksjon er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Fleksibel og god på relasjonsbygging
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringskraft
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Evne til å inspirere og prioritere
Vi tilbyr
 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Grete Strand
Tittel: Avdelingsleder for områdestøtte
Telefon: 456 71 172
E-post: Grete.Strand@fhi.no
Navn: Kjell Tjensvoll
Tittel: Lagleder for Helsebiblioteket
Telefon: 951 17 203
E-post: Kjell.Tjensvoll@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandakerveien 24 C, bygg D11
0473 OSLO
Søk på stillingen