Ledig stilling som overlege  vid avdeling Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet

Arbeidsoppgaver

Akuttjobbing med ø-hjelpsinnleggelser, samt utredning og behandling av elektivt innlagte ungdommer
Individuelle og familieorienterte behandlinger
Veiledning og samarbeid med samarbeidspartnere som foresatte og kommunale instanser
Tverrfaglig samarbeid
Kvalitetssikringsoppgaver som spesialist knyttet til pasientarbeid hos andre behandlere i team/på
enheten
Faglig veiledning av personalet

Kvalifikasjoner

Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 
Ønskelig med erfaring innen psykisk helsevern med barn, ungdom og familier
Evne og vilje til å arbeide i tverrfaglige team
God samarbeidsevne, fleksibilitet og personlig egnethet

Personlige egenskaper

Engasjement, fleksibilitet, samarbeidsvilje og evne til å arbeide strukturert
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn etter overenskomst
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Deltakelse i faglig fellesskap med andre leger/profesjoner
Tilrettelegging for faglig utvikling

Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om
ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil
gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at
en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i
tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Karl Jensen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48225934
Navn: Julie Sofie Hodøl
Tittel: Overlege
Telefon: 90243081
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet  Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg 34
2312 Ottestad