Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har vi ledig en fast stilling som spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Tiltredelse 1. august 2021, eller etter avtale.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir et rikt og variert kulturliv.

Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca. 500 årsverk og gir et tilbud til ca. 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortopedisk kirurgi for hele Helgeland, med et opptaksområde på 78 000 innbyggere. Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Generellkirurgisk seksjon består av seks overleger og fire leger i spesialisering.

Inngrep som utføres er colonkirurgi ved benigne lidelser (80% laparoskopisk). Cholecystektomi. Brokkirurgi for alle type brokk, både laparoskopisk og åpen kirurgi. Pilonidalcyste og proktologi. Kirurgisk behandling av akutt abdomen er en del av hverdagen. Videre utføres det gastroskopi og colonoskopi, både diagnostisk og terapeutisk (endoskopisk muksa reseksjon).

I løpet  av våren 2021 skal Helse Nord offentliggjøre en ny regional kreftplan og vi håper at vi da kan gjenoppta coloncanserkirurgi. 

Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander hos pasienter som ankommer akuttmottaket samt inneliggende pasienter. Kirurgisk overlege er leder i traumeteamet som jobber etter ATLS prinsippene.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Poliklinikk
 • Visitt/postarbeid
 • Veiledning
 • Bidra i internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i generell kirurgi eller gastroenterologisk kirurgi
 • Du har bred erfaring innen generell kirurgi inkludert håndtering og stabilisering av hardt skadde pasienter
 • Det er ønskelig at du har kompetanse innen laparoskopisk kirurgi og spesielt ønskelig med erfaring fra laparoskopiske tarmoperasjoner
 • Ønskelig at du har ferdigheter innen endoskopi
 • Du må beherske norsk eller annet nordisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
 • Du er faglig engasjert og vil bidra til å utvikle avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet gastrokirurgi og i samsvar med behovet for spesialisthelsetjenester til Helgelands befolkning
 • Du evner å ha fokus på den enkelte pasient og setter kvalitet og pasientsikkerhet høyt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning gjennom KLP
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Overlegepermisjon etter gjeldende overenskomst
 • Aktiv velforening som organiserer ulike sosiale tilbud samt driver utleie av ny rorbu på Helgelandskysten

Utdanningsretning

 • Medisin

Språk

 • Dansk
 • Norsk
 • Svensk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Jeanette Pedersen
Tittel: Konstituert områdesjef
Telefon: 75125956
E-post: Jeanette.Pedersen@Helgelandssykehuset.no
Navn: Andreas Wagner
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 75125177
E-post: Andreas.Wagner@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana
Søk på stillingen