Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i generell kirurgi med oppstart 1. juli 2021, eller etter avtale.

Kirurgiske leger har to seksjoner: Generell kirurgi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. Ortopediske leger er organisert i egen avdeling.

Vaktordning bak LIS1, foran overlege. For tiden har vi 6-delt vakt.
Inngrep som utføres er colonkirurgi ved benigne lidelser (80% laparoskopisk), cholecystektomi, brokkirurgi for alle type brokk, både laparoskopisk og åpen kirurgi. Pilonidalcyste og proktologi. Kirurgisk behandling av akutt abdomen er en del av hverdagen. Videre utføres det gastroskopi og colonoskopi, både diagnostisk og terapeutisk (endoskopisk muksa reseksjon).
I løpet  av høsten 2021 skal Helse Nord offentliggjøre en ny regional kreftplan og vi håper at vi da kan gjenoppta coloncanserkirurgi. 

Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander hos pasienter som ankommer akuttmottaket samt inneliggende pasienter. Kirurgisk overlege er leder i traumeteamet.

Avdelingen er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 3,5 år godkjent utdanningstid. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i generell indremedisin. Nødvendig tjeneste ved universitetssykehus foregår i utgangspunktet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Generellkirurgisk seksjon har for tiden fem fast ansatte overleger og fire leger i spesialisering.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir et rikt og variert kulturliv.

Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca 500 årsverk og gir et tilbud til 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortopedisk kirurgi for hele Helgeland, med et opptaksområde på 78 000 innbyggere. Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og vi henviser pasienter videre dit utfra vurdering av problemstilling.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Visitt på sengepost
 • Poliklinikk
 • Delta på røntgendemonstrasjoner
 • Veilede turnusleger (LIS 1)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste
 • Det er ønskelig med erfaring innenfor generellkirurgisk fagfelt
 • Søker må beherste norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av spesialiteter
 • Bidrar til å utvikle avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar ned behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Ansvarsbevisst
 • Ha respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisinsk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Wagner
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 75125177
E-post: andreas.wagner@helgelandssykehuset.no
Navn: Jeanette Pedersen
Tittel: Konstituert områdesjef
Telefon: 75125956
E-post: Jeanette.Pedersen@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8607 MO I RANA
Søk på stillingen