Kort om arbeidsgiver
Anestesiavdelingen har varierte arbeidsoppgaver som innebærer anestesi for elektive inngrep, postoperativ overvåkning, tilsyn ved intensivavdelingen, bistand med anestesi ved Odontologisk Institutt samt bistand ved elektrokonvertering ved medisinsk avdeling samt ECT behandling ved psykiatrisk avdeling.

Vi søker en samlende og trygg leder som kan lede og utvikle det faglige tilbudet i avdelingen. Du har relevant faglig bakgrunn, gjerne ledererfaring og god kunnskap om og forståelse for endringsprosesser, innovasjon og utvikling.

Du skaper tillit og gode relasjoner, og evner å få med deg dine medarbeidere i å oppnå målene for avdelingen. Du er opptatt av at avdelingen har et sterkt fokus på pasientsikkerhet og leverer pasientbehandling av høy kvalitet.

Stillingen er delt mellom administrative og kliniske oppgaver der de administrative oppgaver antas å utgjøre 1/3. Avdelingen har 12 faste anestesileger. Stillingen innebærer 12-delt døgnvakt.

Arbeidsmiljøet vårt er godt, stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer. Sykehuset har stort fokus på pasientsikkerhet, kvalitet og forskning, og det er gode muligheter for akademisk arbeid.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Henrik Hofgaard
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 979 65 959
Navn: Cecilie Schrøder
Tittel: Fungerende avdelingsoverlege
Telefon: 938 31 783
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO