Cardiovascular Research Group på Akershus universitetssykehus har en ledig stilling som doktorgradstipendiat finansiert av Helse Sør-Øst. Cardiovascular Research Group er en internasjonalt anerkjent forskergruppe innen hjerteforskning. Du kan lese om gruppen her: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/kardiovaskular-crg/
 
Stillingen skal besettes for 3 år, og er en rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å kvalifisere seg til en videre karriere innen forskning.

Stillingen vil være knyttet mot translasjonell hjerteforskning, som kombinerer pasientstudier med molekylær forskning og eksperimentelle sykdomsmodeller. Hovedvekt i stillingen vil være på pasientnær forskning/ kliniske studier og da særlig ekkokardiografi og Holter-monitorering. Den ansatte stipendiaten vil videre få en nøkkelrolle i
studie-teamet til den pragmatiske studien Akershus Cardiac Examination (ACE) 4 Study der vi vil randomisere pasienter til biomarkør-styrt behandling mot standardoppfølging. Stillingen krever derfor medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og at man behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Doktorgradsprosjektet har også arbeidspakke relatert til molekylære studier og arbeid med eksperimentelle sykdomsmodeller, inkludert cellearbeid og in vivo smådyrmodeller. Doktorgradskandidaten vil bli involvert også i dette arbeidet. Forskningsarbeid krever også datastrukturering, analyser/ bearbeiding og skriving av forskningsarbeider og disse oppgavene er også viktig del av doktorgradsprosjektet.

          
Den ansatte stipendiaten må ha motivasjon og evne til å lykkes med alle deler av forskningsprosjektet, men det er spesielt avgjørende med erfaring og dokumentert kompetanse på transtorakal ekkokardiografi. Det kliniske arbeidet vil bli utført ved Akershus universitetssykehus. Det er planlagt studieinklusjon ved flere lokalisasjoner i Akershus universitetssykehus og kandidaten må forvente at arbeid på lokalisasjoner med somatiske døgnbehandling under Akershus universitetssykehus som Nordbyhagen, Kongsvinger og Gardermoen. Det molekylære og eksperimentelle arbeidet vil bli utført i samarbeid med Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus (p.t. lokalisasjon Ullevål) og da hovedsakelig i deres lokaler. Doktorgradskandidaten vil derfor også forvente å ha arbeidstid på Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Vi søker etter en engasjert doktorgradsstipendiat med kapasitet til å utføre varierte arbeidsoppgaver og med dokumentert kompetanse på transtorakal ekkokardiografi. Evne til selvstendig arbeid, gjennomføringsevne og fleksibilitet er en forutsetning. Gode samarbeidsevner og nøyaktighet vil også bli tillagt stor vekt. Tidligere erfaring med klinisk forskning vil være positivt, men vi oppfordrer også andre til å søke. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet, lykkes i stillingen og senere kunne etablere en akademisk karriere.

Vi kan tilby et hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø med bred kompetanse og stort faglig engasjement. Personen som blir ansatt vil få opplæring i arbeidsoppgaver og samarbeide tett med vitenskapelig og teknisk ansatte i vårt forskningsnettverk. Helge Røsjø, Forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FID), Akershus universitetssykehus vil være hovedveileder og dr. Magnus Lyngbakken, Medisinsk divisjon vil være medveileder.

Kandidaten må delta på doktorgradsprogram ved aktuell institusjon og er forventet å fullføre PhD på normert tid. Kandidaten og veiledere må sammen utvikle en fullverdig protokoll for prosjektet som skal sendes med søknad om opptak doktogradsprogrammet innen frist for søknad til aktuell institusjon.

Nærmere opplysninger:
Helge Røsjø, FID, Akershus universitetssykehus
Tlf: 91545864, e-post: helge.rosjo@medisin.uio.no

Postdoktor og koordinator Anett H. Ottesen, FID, Akershus universitetssykehus
Tlf: 98452582, e-post: a.h.ottesen@medisin.uio.no

Lønn: Lønn som stipendiat   
Søknadsfrist: 17. juni 2021

Startdato: August 2021

Det bes om at følgende dokumentasjon lastes opp i Webcruiter og legges ved søknaden: 
Kopier av vitnemål og relevante attester, CV, samt eventuelle faglige og vitenskapelige arbeider.     
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.     

                                 
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Hjemmeside
Arbeidssted
Forsknings- og innovasjonsdiv, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen