Kort om arbeidsgiver
I samfunnsmedisinsk stab har vi ledig 100% stilling som kommuneoverlege. 

Samfunnsmedisinsk stab er underlagt helsesjefen, og har for tiden 17 heltids- og deltidsansatte med høy helsefaglig kompetanse. 

Kommuneoverlegene er helsesjefens medisinskfaglige rådgivere i saker som angår helse, og skal ivareta ansvar og oppgaver i hht gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap. 

Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement, og som ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver.

Arbeidsoppgaver
Stillingen medfører arbeidsoppgaver innenfor hele det samfunnsmedisinske fagspekteret:
 • Miljøretta helsevern
 • Helsemessig beredskap
 • Oppfølging av fastlegeordningen og spesialiseringen av leger
 • Faglig kvalitets- og utviklingsarbeid i kommunen
 • Forebyggende helsearbeid 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører 
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten og med andre kommuner i regionen
 • Smittevernoppgaver i henhold til smittevernloven
Stillingen er også tiltenkt funksjon som stedfortreder for helsesjef.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS1 utdanning / turnustjeneste
 • Spesialitet i samfunnsmedisin er en fordel. Det forventes at søkere som ikke har spesialitet innen samfunnsmedisin påbegynner slik spesialisering
 • Kjennskap til kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er en fordel
 • Erfaring med samfunnsmedisinske oppgaver er ønskelig
 • Det stilles krav om gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Du har interesse og engasjement for samfunnsmedisin
Du har evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
Du er engasjert og utviklingsorientert  
Du er fleksibel og løsningsorientert
Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr
 • Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Stillingskode etter kompetanse: 852700 Lege/ 852701 Legespesialist
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Samfunnsmedisin
Kontaktperson
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
Telefon: +4751507072
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd
Olav Kyrres Gate 23
4005 STAVANGER
Søk på stillingen