Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Gjøvik kommune har de siste årene erfart utfordringer med rekruttering til allmennmedisin. Kommunen har arbeidet aktivt med flere tiltak for å rekruttere og beholde fastleger. Det har de siste 2 årene blitt opprettet 2 nye fastlegehjemler som fastlønnede ALIS stillinger.

Nå oppretter vi ytterligere en fastlønnet ALIS stilling som fastlege ved Sentrumlegene.

 Sentrumlegene har lang tradisjon med utdanning av leger, og består av 3 allmennleger og 1 LIS lege i et svært hyggelig legesenter sentralt i Gjøvik sentrum. 

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin for aktuelle søkere iht. sentrale føringer og kommunens utdanningsplan hvor det bla. tilbys veiledning og supervisjon på legesenteret og utover kravet i spesialiseringsordningen.

Legesenteret og kommunen har fokus på et godt utdanningsforløp og et godt arbeidsmiljø for å sikre at vår ALIS blir en velutdannet kandidat i allmennmedisin. 

Stillingen er nyopprettet 0-liste hvor det legges opp til et listetak på 700 pasienter det første året med en forventning om ytterligere økning til 800 pasienter etter avtale. 

Vi inviterer deg som vurderer å søke til å kontakte oss, og vi tar gjerne mot besøk slik at du som søker kan få god kjennskap til alle aspekter av jobben du søker.

Generell informasjon:
Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere og ligger 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk- og fritidstilbud og flottefriluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogterreng. Kommunen har 30 fastleger fordelt på 7 legekontorer hvorav 4 legesentre driftes av kommunen. Gjøvik interkommunale legevakt har nye lokaler fra mai 2021, lokalisert på sykehuset i Gjøvik. 

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler (2-3 vakter per måned).
 • Del av stillingen er tiltenkt kommunal helsestasjon og/eller sykehjem som en del av utdanningsforløpet.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og ved annet fravær. 
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter en lege som er i gang med eller vil starte opp i spesialiseringsforløpet i allmennmedisin (LIS3).
 • Har interesse for og ønske om å dyktiggjøre seg i allmennmedisin.
 • Godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
 • Har evne og interesse for samhandling og tverrfaglig samarbeid.
 • Strukturert og løsningsorientert.
 • Fleksibel og samarbeidsvillig.
 • Søker må beherske norsk skrftlig og muntlig godt.
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vektlegges.
 • Krav om godkjent politiattest.
 • Personlig egnethet til stillingen vektlegges.
Vi kan tilby:
 • Gode kollegiale forhold med dyktige og erfarne legekollegaer, samt erfarne helsesekretærer i et moderne og sentralt legekontor som benytter CGM journal.
 • En arbeidsplass som har utdanning i fokus.
 • 100% fast stilling i Gjøvik kommune.
 • ALIS avtale og tilrettelegging for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin.
 • Utvidet supervisjon og veiledning på legesenteret.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Daglig leder og spes.alm.
Telefon: +47 997 03 963
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 926 91 060
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sentrumslegene i Gjøvik
Bjørnsons gate 2 A
2821 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image