Kort om arbeidsgiver
Ønsker du en variert arbeidshverdag, god kontakt med klinikere og et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken?

Bærum sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon for ca. 190 000 personer i Asker og Bærum. Sykehuset har en stor indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Sykehuset har også en egen forskningsavdeling.  

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling i Klinikk for medisinsk diagnostikk (https://youtu.be/utjZJo2q74c), med radiologiske seksjoner ved de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg), i tillegg til Brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

Legegruppene ved radiologisk seksjon i Bærum og Ringerike skal ila 2021 inngå i én felles legeseksjon, med felles legeleder og en felles leder for LIS. På Bærum er det pt elleve vaktgående overleger og åtte LIS i vakt, mens det på Ringerike er syv overleger og to (snart tre) LIS. Det planlegges overgang til felles forvaktsskift fra Bærum, men seksjonen vil ha separat bakvaktsordning. Seksjon Bærum-Ringerike oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum 3,5 års tjeneste).

Radiologisk seksjon Bærum sykehus har et tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene og hverdagen byr på rikelig spennende patologi. Seksjonen har en oppdatert maskinpark, med to MR-maskiner (1,5 og 3T), to nyere CT-maskiner, fire konvensjonelle røntgenlaber, tre moderne ultralydapparater og to gjennomlysningslaber 

Det er stort fokus på godt samarbeid mellom seksjonene i Avdeling for Bildediagnostikk i Vestre Viken og dermed mulighet for å skape et felles fagmiljø, som deler kompetanse og kapasitet i hele avdelingen, bl.a. med felles organgrupper på tvers.

I forbindelse med økt drift opp bemanner vi med én til to faste stillinger. Ved internt opprykk kan det bli vikariater tilgjengelig.

Vi er opptatt av godt arbeidsmiljø, faglig utveksling og utvikling- og med det god kvalitet til alle våre pasienter!   

Vi søker en engasjert overlege med på laget!


Arbeidsoppgaver
 • Delta i avdelingens daglige drift innen alle modaliteter, inkl. demonstrasjoner/MDT-møter, supervisjon/veiledning av LIS og undervisning i avdelingen
 • Delta i bakvaktsordning
 • Bidra til godt samarbeid internt på seksjonen, på tvers i avdelingen og eksternt
 • Bidra til utvikling og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø         
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i radiologi med norsk autorisasjon, evt LIS med gjennomført gruppe 1-tjeneste og kort tid igjen til spesialistgodkjenning
 • God formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk er en forutsetning
 • Erfaring med CT cor, CT-veiledet intervensjon eller MR er en fordel, likeledes interesse for thorax- og MSK-radiologi  
Personlige egenskaper
 • Nysgjerrighet, entusiasme og engasjement for faget vårt  
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon - personlig og for avdelingen
 • Personlig egnethet vil vektlegges  
 
Minst to referanser må kunne oppgis på forespørsel, hvorav den ene er din siste nærmeste leder.     
 

Vi tilbyr
 • Variert arbeid og spennende patologi  
 • Mulighet for fordypning innen flere områder, bl.a CT cor, CT colon
 • Mulighet for organgruppeansvar lokalt og til å påvirke avdelingens faglige retning
 • Gode kolleger og trivelig arbeidsmiljø
 • En spennende organisering av legeressursene - med samarbeid i et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken 
 • God samhandling med klinikere og radiologer i hele Vestre Viken
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
 • Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Overlege
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 GJETTUM