Kort om arbeidsgiver

Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling, ortopedisk avdeling, operasjon og dagkirurgi. Anestesiavdelingen samarbeider med intensivavdelingen og Lis inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen.

Ved avdelingen er det ledig 2 stk, vikariat for lege i spesialisering (LiS), med muligheter for at en 3. stilling blir ledig. Vikariatet har en varighet på 6 måneder med mulighet for forlengelse. Oppstart 16.08.2021. Dato kan avtales. 

For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningsstilling i anestesiologi, rotasjonsplan.
 •  Oppgaver knyttet til anestesi, postoperativ, intensiv og akuttmedisin, inkludert travelt vaktarbeid og variert anestesivirksomhet på dagtid.
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet.
 • Deltakelse i avdelingens drift inkludert undervisningsoppgaver, kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid.
 • Oppgaver knyttet til behandling av akutt og kronisk smerte.
 • Aktiv deltakelse i avdelingens virksomhet med vekt på å kunne bidra selvstendig.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet
  morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergentesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 •  Faglig engasjement.
 •  Evne til å jobbe i et prosedyredrevet fag.
 • Gode teamegenskaper inkludert evne til å lede team.
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Sideutdanning ved behov.
 • 16 uker Gruppe 1 rotasjon til HUS.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Knut Harboe
Tittel: Avdelingsjef, tiltrer 01.06.2021
Telefon: 952 56 937
Navn: Ole Georg Vinorum
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 918 24 288
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger