Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en engasjert og trygg lege som har motivasjon og interesse for sykehjemsmedisin og ønsker å bidra til at vi videreutvikler gode pasientforløp og interne rutiner. Stillingen er faglig utfordrende og har interessante oppgaver, og vil være ledig fra 01.11.21.

Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter i henhold til kommunens rutiner
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Ha en aktiv og ledende rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervisning
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle rutiner og aktivt delta i bruken av ny teknologi
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, og/eller erfaring fra eldremedisin
Personlig egenskaper:
 • Interesse og motivasjon for sykehjemsmedisin/geriatri
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har helhetsperspektiv
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Jevnaker kommune
Institusjon
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Arvid Bøhn
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 48158516
E-post: kab@jevnaker.kommune.no
Navn: Astrid Westby
Tittel: Virksomhetsleder Institusjon
Telefon: 61315900
E-post: asw@jevnaker.kommune.no
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Ole B. Bergersvei 1
3520 JEVNAKER
Søk på stillingen