Kort om arbeidsgiver

Bærum DPS har ledig stilling som overlege/spesialist i psykiatri på Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus, alternativt lege i spesialisering i psykiatri etter gammel ordning eller lege i spesialisering innenfor allmennmedisin som trenger praksis i sykehus.

I seksjonen har vi to FACT-team som er sammensatt at et mange ulike yrkesgrupper. Vi har hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykoselidelser og andre sammensatte og komplekse tilstander med behov for langvarig oppfølging.

Vi har ansvar for alle pasienter i Bærum som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) og ambulering er en del av vår arbeidsmetodikk. Det er et nært samarbeid med fastleger, kommunale tjenester og Blakstad sykehus. Poliklinikken har et stort tverrfaglig arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning og behandling.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • Ambulant virksomhet.
 • Oppfølging av pasienter på TUD.
 • Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre instanser internt og eksternt.
 • Sørge for spesialistvurdering og kvalitetssikring av pasientforløp, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser.
 • Hjemmevaktordning ettermiddag/kveld/helg (kun ved ansettelse av overlege)

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap)
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet
 • Erfaring fra og interesse for psykosefeltet og sammensatte lidelser er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du må trives med å jobbe i tverrfaglige team, selv om du tar ansvar og kan jobbe selvstendig
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som fagperson og terapeut og du liker å formidle det du kan til andre
 •  Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidspartnere
 • Du verdsetter andres kompetanse og erfaringer og kan engasjere deg i faglige og etiske refleksjoner
 • Du er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder

Vi tilbyr

 • God kollegastøtte og et trivelig arbeidsmiljø
 • Et stort fagmiljø og samarbeid på tvers av enheter internt og eksternt
 • Fokus på gode muligheter for faglig utvikling, undervisning og veiledning
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid

 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Svenning
Tittel: Klinisk spesialist i sykepleie
Telefon: 41204267
Navn: Charlotte Maria Espedal
Tittel: Overlege
Telefon: 90606650
Navn: Tone Fagerli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47716455
E-post: tone.fagerli@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bærum DPS Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus
Rådmann Halmrasts vei 7
1337 Sandvika
Søk på stillingen