Kort om arbeidsgiver

Er du opptatt av å gi gode og helhetlige tjenester ut fra pasientenes behov, og gi helsetjenester av god kvalitet?
Da håper vi at du søker!

 Vi søker etter en faglig engasjert psykiater som trives i et aktivt og tverrfaglig miljø. Seksjonen har ledig vikariat for perioden 16.8.21 - 15.8.22, med mulighet for forlengelse.

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktspsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne for bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Døgnseksjon, Psykose- og rusbehandlingsseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. Søndre Oslo DPS har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandling og fordypningsområde i transkulturell psykiatri. Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med Universitetet i Oslo.

Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon for samme område av byen, i nye, moderne og attraktive lokaler på Mortensrud.

Døgnseksjonen består av tre enheter som har til sammen 30 senger. Døgnseksjonen samarbeider tett for å løse felles oppgaver mellom enheter, seksjoner og avdelinger og det legges derfor vekt på gode samarbeidsevner og fleksibilitet. Organisatorisk vil stillingen være organisert under seksjonsleder. Teamet vil i tillegg til utlyst stilling bestå av 2 andre overleger, 4  psykologspesialister, 3 enhetsledere, 1 fagutviklingssykepleier,1 LIS,1 musikkpedagog og 1 idrettspedagog.

Seksjonen har 4 senger til legemiddelfritt behandlingstilbud for OUS-Hf's opptaksområde. Vi har de senere årene satset på opplæring i kognitiv miljøterapi til alle ansatte, og flere spesialister har videreutdanning i kognitiv terapi. Vi er opptatt av å ha en aktiv og individuelt tilpasset behandling, og EMDR-traumebehandling, idrett og musikkterapi er viktige elementer i denne behandlingen. Vi har også  gruppetilbud  i form av samtalegrupper og pasientopplæring. 

Vi ønsker å være en moderne døgnenhet og spesialistenes rolle i utviklingsarbeidet er viktig.

Vi arbeider i team og utvikler individuelle planer i samarbeid med pasientene, deres nettverk og førstelinjetjenesten.

Les mer om avdelingen se oslo-universitetssykehus.no

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Forberedelse og inntak av nye pasienter i samarbeid med resten av seksjonsledelsen.
 • Veiledning til kollegaer.
 • Delta i kvalitetsarbeid og fagutvikling i seksjon og avdeling.
 • Interesse for å utvikle tilbudet om kognitiv (miljø)terapi.
 • Veilede studenter.
 • Ansvar for TPH.
 • Delta i bakvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra døgnbehandling i psykisk helsevern, rusomsorg og/ eller kognitiv (miljø)terapi.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Være lojal til organisasjonen og bidra til konstruktive endringsprosesser både i avdelingen, seksjonen og i egen enhet.
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri, lege i spesialisering i psykiatri med kort tid igjen av spesialiseringen kan også søke.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert.
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • IA-bedrift.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Lønn iht foretakets overenskomster.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Gry Søgård
Tittel: Kst seksjonsleder
Telefon: 23023010
E-post: grsoeg@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Helga Vaneks vei 6
1281 OSLO