Kort om arbeidsgiver

Medisinsk genetisk avdeling UNN lyser ut ny fast stilling som overlege i medisinsk genetikk.

Medisinsk genetisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og er lokalisert i Tromsø. Avdelingen har regionsfunksjon for genetiske laboratorieanalyser og klinisk genetikk i landsdelen (Helse Nord).

Avdelingen tilbyr utredning og diagnostikk av en rekke genetisk betingede tilstander, herunder medfødte utviklingsavvik, arvelig kreft og fosterdiagnostikk. Avdelingen samarbeider tett med en rekke avdelinger ved UNN, i tillegg til andre sykehusavdelinger i Norge og kompetansesentre i inn- og utland. Vi et fag i stor ekspansjon og har et bredt sammensatt pasientgrunnlag.   

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens kliniske virksomhet
 • Delta i avdelingens laboratorievirksomhet
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten  
 • Delta i avdelingens forpliktelser som universitetssykehus: undervisning, veiledning og supervisjon av studenter, andre ansatte og leger i spesialisering
 • Arbeidet fordrer nært tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i medisinsk genetikk
 • Beherske skandinavisk muntlig og skriftlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Forskningserfaring innenfor fagfeltet vil bli vektlagt, men er ikke et krav      

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God arbeidskapasitet, kompetanse og engasjement
 • Tilpasningsdyktig og positiv innstilling
 • Imøtekommende og evne til å jobbe i team
 • Målrettet og strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Det legges vekt på personlig egnethet og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Et fagmiljø i rask utvikling 
 • Stimulerende arbeidsmiljø og medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Nye og spennende prosjekter innen persontilpasset medisin, genomikk og fosterdiagnostikk
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving
 • Muligheter for tilrettelegging for gjennomføring av PhD-forløp eller etablering av forskningsarbeid (etter avtale)
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid og arbeidssted
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Monica Ingebrigtsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47279029
E-post: monica.ingebrigtsen@unn.no
Navn: Ragnhild Glad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41414790
E-post: Ragnhild.glad@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen