Kort om arbeidsgiver
Vi søker legevaktoverlege med et brennende engasjement for utvikling og drift av legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnenhet i Tønsberg kommune.

Tønsbergregionen legevakt og ØHD er lokalisert på Kjelle Helsepark i nye moderne lokaler og ligger lett tilgjengelig ved innkjøringen til Tønsberg by. TRLØHD  er en  interkommunal tjeneste for kommunene Tønsberg, Færder og Holmestrand og dekker et befolkningsgrunnlag på cirka 105 000 innbyggere. Legevakten har døgnåpen drift, og har i tillegg bemannet legevaktbil i et samarbeid med Sykehuset i Vestfold ved pre-hospital klinikk.

Stillingens arbeids- og ansvarsområde 
 • Legevaktoverlege (LVO) innehar tjenestelederansvar for fast ansatte leger som pr i dag utgjør 5 årsverk, i tillegg til organisering av vaktpliktige leger i legevaktsamarbeidet
 • Ansvar for fag, personal og økonomi på sitt ansvarsområde.
 • Medisinskfaglig ansvarlig og rådgiver i virksomheten.
 • Behandle klagesaker og avvik
 • Delta i klinisk arbeid på daglegevakt og legevaktbil etter nærmere avtale.
 • LVO skal i samarbeid med øvrige ledere i virksomheten sikre forsvarlig drift og et faglig miljø som ivaretar tjenesten og arbeidstakeres arbeidsmiljø.
 • Delta i strategisk arbeid med utvikling av tjenesteområdene.
 • Delegerte oppgaver fra kommuneoverlege og virksomhetsleder 
Stillingens organisasjonsmessige plassering
 •  Virksomhet legevakt og allmennmedisin – under kommunalområde mestring og helse.
 •  Legevaktoverlege rapporterer til virksomhetsleder som nærmeste overordnede.
Ønskede kvalifikasjoner 
 • Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin, eller under spesialisering.
 • Kan planlegge, lede og gjennomføre prosesser på en god måte
 • Forståelse for arbeidsgiverrollen og lederrollen.
 • Erfaring som fastlege og legevaktsarbeid er en fordel
 • Kunnskap om og erfaring i bruk av IKT – verktøy og systemforståelse.
 • Norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Kunnskap om offentlig forvaltningspraksis og myndighetskrav. 
Personlige egenskaper 
 • Arbeider selvstendig, målrettet og systematisk
 • Leveransedyktighet og gjennomføringskraft
 • Engasjert og motiverende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å tilpasse seg endrede behov/oppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi kan tilby
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte medarbeidere
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmenn- eller samfunnsmedisin
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Nye og moderne lokaler
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn iht. hovedtariffavtalen
Søkere vurderes fortløpende, og intervjuer er planlagt gjennomført uke 25. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Kristian Opheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 48238935
Navn: Cathrine Aagaard-Nilsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 93041411
Arbeidssted
Kjellengveien 2b
3125 TØNSBERG