Kort om arbeidsgiver
Enhet for Legetjenester og Smittevernarbeid i Trondheim kommune søker spesialist i allmennmedisin til fastlønnet 100 prosent stilling, hvor 30 prosent av stillingen er tilknyttet ALIS kontor Midt som rådgivende lege, 20 prosent kommunal stilling som helsestasjonslege/skolelege og 50 prosent som fastlege ved Øya Legesenter. 

ALIS-kontor Midt 
Helsedirektoratet har opprettet fem regionale ALIS-kontor (Allmennleger i spesialisering) i 2020. ALIS kontor Midt bistår kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag og er lokalisert ved Enhet for Legetjenester i Statens hus i Trondheim. ALIS-kontorene har i følge mandatet fra Helsedirektoratet som overordnet mål å bistå kommunene ved å bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin. ALIS-kontorene rådgir kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen og arbeidet med ALIS-avtaler.
Kontoret består av:
 • spesialist i allmennmedisin i 100 prosent stilling
 • jurist i 25 prosent stilling
 • økonom i 10 prosent stilling 
 • konsulent i 60 prosent stilling
Kommunal stilling ved helsestasjon/skolehelsetjeneste
Trondheim kommune har 13 leger som arbeider i 50 - 100 prosent stillinger ved helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Man arbeider alene på enheten i nært samarbeid med øvrig helsepersonell. Det er faste møter mellom de øvrige ansatte legene.  

Fastlege ved Øya Legesenter
Øya Legesenter er et kommunalt legesenter som pr. i dag består av to spesialister i allmennmedisin i henholdsvis 50 prosent stilling og to ALIS som hver arbeider i 100 prosent stilling. Alle legene er fastlønnet. Senteret ønsker å bidra til rekruttering av leger til spesialiseringsløp i allmennmedisin og til fremtidig jobb i kommunale stillinger. Senteret har gode rutiner for internundervisning, og det legges vekt på gode rammer for veiledning og supervisjon av ALIS.
Vennligst oppgi HPR-nummer og minimum tre referansepersoner ved søknad på stillingen.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver ALIS kontor Midt 
 • Bistå kommunene i arbeidet med helhetlig utdanningsløp (læringsarenaer).
 • Bistå kommunene regionalt/nasjonalt med å utvikle, gjennomføre og koordinere læringsaktiviteter.
 • Bistå kommuner med å skaffe kvalifiserte veiledere.
 • Samarbeide seg imellom for å dele erfaringer, sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner.
 • Etablere gode samarbeidsformer med Legeforeningen og med de regionale utdanningssentrene for helseforetakene og ha faste møter med Helsedirektoratet.
 • Rådgi og bistå kommunene i arbeidet med ALIS-avtaler for kommuner med rekrutteringsutfordringer
Arbeidsoppgaver Helsestasjon/ Skolehelsetjeneste
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved helsestasjon/skolehelsetjeneste i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende.
 • Deltagelse i jevnlige møter/internundervisning. 
Arbeidsoppgaver Øya legesenter
 • Fastlege i uselektert praksis, maks listetak 500 pasienter. 
 • Deltagelse i jevnlige møter/internundervisning.
 • Veiledning og supervisjon av ALIS.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • Veilederkompetanse.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert. 
 • Interesse for supervisjon og veiledning.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Navn: Nina Reimers
Tittel: Overlege
Telefon: 45218070
Arbeidssted
Prinsens Gate 1
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen