Akershus universitetssykehus ved Medisinsk divisjon, Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig stilling som overlege.

Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 120 000 innbyggere. Indremedisinsk fagområde betjener 50 senger (inkludert intensiv), med dedikerte senger til akutt slagbehandling.

Medisinsk avdeling har spesialister i indremedisin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, hematologi, nefrologi og lungesykdommer.

Overlegene går for tiden 8-delt vaktordning, tertiærvakt bak LIS 1 og LIS 2.

Intensivseksjonen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr, hvor 4 av 6 senger er indremedisinsk overvåkning.

Kongsvinger by (ca 17 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Innad i byen er det korte avstander mellom sykehuset og flere barnehager. Pendlere fra Oslo har mulighet for å leie hybel med gangavstand til sykehuset og flere av byens attraksjoner.

Det er togforbindelse til Oslo hver time (ca 9 mil). Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensa.

Arbeidsoppgaver

 • Visitt
 • Supervisjon og veiledning av LIS
 • Poliklinikk
 • Vurdere henvisninger
 • Forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Spesialutdanning i indremedisin og ønskelig med tilleggspesialitet i f.eks. kardiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og  ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger offentlig pensjonsordning
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ann-Kristin Kneppen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47831031
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Kongsvinger
Parkveien 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen