Kort om arbeidsgiver

Kjære søker og kollega – velkommen til et sykehus som gjør alvor av å sette pasienten i fokus!

Vi søker etter en spesialist i onkologi til fast overlegestilling, gjerne med interesse for GI-cancer.

Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i tidligere Østfold og Akershus syd.

Det planlegges et kreftsenter ved sykehuset i løpet av de nærmeste årene, slik at endringsvillighet og fleksibilitet vil bli vektlagt.

Innovasjon og kontinuerlig forbedring er en del av vår virksomhet. Avdelingen har nylig fått tilsagn på flere innovasjonsprosjekter. Nye behandlingsmetoder og verktøy er tatt i bruk, f.eks. CMS og iverksettelse av hjemmebehandling med antibiotika, og et innovasjonsprosjekt med blodprøvetaking hjemme. Avdelingen har sterkt fokus på tverrfaglighet og samarbeider tett med andre avdelinger i sykehuset.

Avdelingens overleger inngår p.t. i følgende vaktordning: Dag, kveld og helg.

Ta gjerne kontakt i forkant av søknad.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på poliklinikk og sengepost
 • Veiledning av LIS
 • Tverrfaglig samarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig
 • Spesialist i onkologi, gjerne med interesse for GI-cancer 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig dyktig og engasjert i å videreutvikle fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Innovativ og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget dynamisk miljø 
 • Muligheter for forskning
 • Et meget godt faglig miljø, dyktige medarbeidere og variert pasientgrunnlag 
 • Nært samarbeid med regionavdeling - Oslo Universitetssykehus
 • Unik mulighet til å være med på å videreutvikle en kreftavdeling med store visjoner for fremtiden
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • Flat lederstruktur  
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Louay Samir Noori Garabet
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 412 38 731
E-post: Louay.Garabet@so-hf.no
Navn: Andreas Stensvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 992 90 151
Arbeidssted
Onkologisk seksjon
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen