Kort om arbeidsgiver

Vi styrker nå bemanningen og søker overlege anestesiologi, Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO), Bærum Sykehus                     

Bærum sykehus har som mål å styrke AIO avdelingen og i den forbindelse er anestesiologi organisert i egen seksjon med nyopprettet seksjonslederstilling.
Det er tilsatt en erfaren anestesiolog i seksjonslederstillingen. Vi forsterker nå bemanningen med både overleger og LIS.

Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus. Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og gynekologi/fødselshjelp med omtrent 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter.
Sentraloperasjon har 11 operasjonsstuer og Dagkirurgen har 5. MetaVision ble implementert på AIO i juni 2020. I løpet av høsten blir MetaVision implementert på resten av sykehuset.
Intensivseksjonen har fire intensivsenger med rundt 600 respiratordøgn. Seksjonen tilbyr kontinuerlig dialyse. Medisinsk avdeling har fire senger på intensivseksjonen for pasienter i behov av forsterket overvåking (medisinsk overvåking). Disse sengene driftes i tett samarbeid med Medisinsk avdeling.
Bærum sykehus er et traumesykehus med omtrent 130 traumealarmer pr år og avdelingens leger deltar i traumeteamet. .

Bærum sykehus har rundt  1500 fødsler pr år. Avdelingens leger har ansvar for initial behandling av uventet dårlige nyfødte.

Smertebehandling er et fokusert område og avdelingen har egen smerteseksjon med svært kompetente medarbeidere. Avdelingens leger jobber tett sammen ansatte i smerteseksjonen og er en del av smerteteamet.
Vaktordningen er for tiden 9-delt tilstedevakt med LIS i forvakt. Bærum Sykehus er ISO 9001 sertifisert. Avdelingen jobber blant annet med kontinuerlig forbedringsarbeid og simulering insitu i team.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i klinisk virksomhet og vaktarbeid
 • Fordypningstid for forskning
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS)
 • Bidrag til kontinuerlig forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i anestesiologi.
 • Ønskelig med PhD og forskningserfaring
 • Erfaring fra forbedringsarbeid er en fordel.
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er positiv og har gode samarbeidsevner
 • Du er god til å ta initiativ til nye forskningsprosjekter og til å følge opp de
 • Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Mulighet for avsatt tid til forskning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vibecke Sørensen
Tittel: Seksjonsleder/Avdelingsoverlege
Telefon: 41217070
E-post: Vibecke.Sorensen@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei
1346 Gjettum
Søk på stillingen