Vestby kommune søker sykehjemslege i 60% fast stilling
Vestby sykehjem søker deg som ønsker å jobbe innen svært mange medisinske områder som geriatri, rehabilitering, demens, kreft, palliasjon, og mye mer. Vestby kommune er i ferd med å etablere et nytt heldøgnstilbud for eldre i Son, Solhøy, som vil endre pasientflyten. Vestby sykehjem vil derfor bli forbeholdt de aller sykeste pasientene med behov for døgnkontinuerlig behandling og bistand på kortere eller lengere sikt, demensomsorg med skjerming, palliasjon og korttidsopphold som skal i vareta behov for rehabilitering og fokus på å øke funksjonsnivå. Sykehjemslegen er organisatorisk- og fysisk plassert på Vestby sykehjem. Sykehjemmet har totalt 2 legestillinger i henholdsvis 50- og 60% stilling og LIS1-lege i 20% stilling.
Sykehjemsmedisinen har vært i endring etter samhandlingsreformen og pasientene har økende sykdomsbyrde. Det er en større involvering av pårørende og flere etiske og juridiske problemstillinger. Sykehjemsarbeid innebærer å behandle og følge opp pasienter i et tverrfaglig miljø med øvrig helsepersonell.  Vi søker deg med ønske om å være pådriver til å utvikle vår pasientbehandling. Vi tror på et faglig sterkt miljø.
Vestby sykehjem er et kommunalt sykehjem med 104 plasser fordelt på kort- og langtidsavdelinger. Det er elleve bogrupper, fordelt på fem avdelinger, med åtte til ti enerom i hver gruppe. Sykehjemmet drifter i tillegg eget storkjøkken og vaskeri. Sykehjemmet ligger på Randem, ca. ti minutter fra sentrum og Vestby stasjon, med god bussforbindelse og egen parkeringsplass for ansatte.
Velkommen til Vestby!

Arbeidsoppgaver;
 • Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
 • Samtaler med pasienter og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Legemiddelgjennomgang
 • Samarbeid med sykehus og andre helseinstitusjoner
 • Internundervisning og veiledning


Dine kvalifikasjoner;
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi søker hovedsakelig etter lege som er spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin
 • Det vil også være aktuelt å ansette en lege som er ferdig med LIS 1 tjeneste og som ønsker å gå inn i ett spesialiseringsforløp. 
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til helselovgivningen


Personlige egenskaper;
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode relasjonelle evner
 • Personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt


Vi kan tilby;
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen
Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.
Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktperson
Navn: Aud Palm
Tittel: Resultatområdeleder
Telefon: 41531370
E-post: aud.palm@vestby.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestby sykehjem
Randembakken 5
1540 VESTBY
Søk på stillingen