Kort om arbeidsgiver
Ved Farsund legesenter er det en ledig nyopprettet fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste med ca 150 pasienter. Det gis basistilskudd tilsvarende 900 listepasienter.  Basistilskudd trappes ned over to år.

Det er godt grunnlag for at listestørrelse vil stige raskt. Per nå er det også et vikarbehov på en liste med 700 pasienter på samme legekontor som kan gi ekstra inntektsgrunnlag i starten.

Ved legekontoret er det pr dags dato en praksis med til sammen 4 fastlegehjemler, en LIS1 lege og 2,4 årsverk med helsesekretærer. Lokalene er nye 2020 og det er lagt vekt på å utvikle god drift.

Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialitet i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering er en fordel
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt 
Personlige egenskaper som vektlegges: 
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved overdragelse av praksis avtales overdragelsesbetingelsene mellom overdragende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne avtalen, jf. ASA 4310 punkt. 5.6.

For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412 eller mail: johannesmaubach1983@gmail.com
 
Her finner du mer informasjon om Farsund legesenter:
https://farsund-legesenter.no/
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Farsund legesenter
Barbros gate 7A
4550 FARSUND
Søk på stillingen