Kort om arbeidsgiver

Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer.

Avdelingen er "Gruppe I - avdeling" etter gammel LiS ordning. Vi har 20 legestillinger, 2000 fødsler, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniske konsultasjoner per år.

Spesialitet: Fødsel- og kvinnesykdommer

Vaktordningen er for tiden 8-delt primærvakt. Avtjening av kirurgisk tjeneste foregår ved eget sykehus etter søknad til Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, SiV HF.

Ved omrokkering internt kan øvrige søkere bli vurdert for tilsvarende stilling uten ny utlysning. 

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring innenfor gynekologisk fagfelt
 • Gode kommunikasjonsevner, både med pasienter og kollegaer
 • Forskningskompetanse

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst   
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert  
 • Gode samarbeidsevner
 • Åpen for nye utfordringer.  
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Steinar Holmsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 33342953
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Gynekologisk seksjon - Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg