Kort om arbeidsgiver


 Tidlig avklaringsteam v/Ambulant Samhandlingsenhet i Nidaros DPS skal utvides og styrkes med inntil 4 stillinger.

Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege. 

Er du vår nye overlege og kollega ?

Tidlig avklaringsteam (TA) skal i samarbeid med inntakskontoret ved Nidaros DPS sikre at pasienter med uklar eller kompleks problematikk får raskt avklart hvilken helsehjelp det er behov for. Et overordnet mål for teamets arbeid er å bidra til god og effektiv samhandling i helsevesenet slik at pasienten så raskt som mulig får riktig hjelp. 

Stillingen er organisert under Ambulant samhandlingsenhet. I enheten inngår også Ambulant akutteam og Lærings- og mestringssenteret. 

Vil du vite mer om oss?  Gå inn på: https://Stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/tidlig-avklaringsteam


Om Nidaros DPS

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Klinikk for psykisk helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet for voksne i Trøndelag og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområdet går fra Fosen i vest , via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst.

Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold.

Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

Arbeidsoppgaver

 • Teamet vurderer om det er behov for videreføring til andre avdelinger ved Nidaros DPS for ytterligere utredning og/eller behandling, alternativt om andre tilbud vil være mer egnet.
 • Tidlig avklaringsteam samarbeider med fastlege og/eller andre involverte om henvisning til og etablering av tilbud utenfor Nidaros DPS, der det er hensiktsmessig.
 • Der det er nødvendig innhente supplerende opplysninger som grunnlag for vurdering av behov for helsehjelp.
 • Bidra med kortvarige intervensjoner der det vurderes mest hensiktsmessig.
 • Gjennom målrettet samarbeid med samarbeidspartnere internt og eksternt bidra til forbedret samhandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging.

Kvalifikasjoner

 • Relevant klinisk erfaring for å møte et bredt spekter innen psykisk helseproblematikk
 • Autorisasjon som lege, spesialist i psykiatri
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Evne til fleksibilitet i en arbeidshverdag som stiller krav til både selvstendighet og teamarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du må ha utpreget vurderings- og beslutningskompetanse
 • Du må ha evne til raskt skaffe  oversikt i komplekse saker
 • Du har evne til samarbeid i tverrfaglig team som grunnlag for vurdering og beslutning
 • Du må ha god skriftlig formuleringsevne
 • Du må være fleksibel og ha evne til å planlegge i korte intervensjonsperspektiv
 • Du må være løsningsorientert og nettverksorientert
 • Du må være motivert for å jobbe i et tverrfaglig team
 • Det er ønskelig at du har god oversikt over de ulike behandlingstilbud i første- og andrelinjetjenesten 

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for fagutvikling, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Roger Næss
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 73 86 54 00
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 73 86 54 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros DPS, klinikk for psykisk helsevern, Allmenn, rehabilitering og sikkerhet.
Østmarkveien 49
7040 Trondheim
Søk på stillingen