Kort om arbeidsgiver
  

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er organisert under Klinikk psykisk helse og avhengighet og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et differensiert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak og avgiftning, poliklinikk og døgnbehandling.  Avdelingen er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har et tverrfaglig, spesialisert og individuelt tilpasset døgntilbud for rusmiddelavhengige over 26 år med sammensatt problematikk. Seksjonen har 2 enheter med tilsammen 29 døgnplasser og er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen er lokalisert på Ullevål sykehusområde.

Søknadsblankett for legestilling skal benyttes, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning og attester. Kopi av norsk vitnemål/autorisasjon og attester tas med ved eventuelt intervju. Innleverte papirer blir ikke returnert.  

 

For ytterligere informasjon om vårt tilbud, se vår hjemmeside
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=67454&level=2       

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen skal ivareta det medisinskfaglige ansvar- og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter, herunder være pasientansvarlig overfor konkrete pasienter.
 • Godkjenne epikriser og skrive spesialisterklæringer.
 • Ha et særskilt ansvar for å bidra til forskning, fagutvikling og veiledning i avdelingen og senteret.
 • Veilede leger under spesialisering samt kolleger og samarbeidspartnere.
 • Delta i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Cand. Med. med norsk autorisasjon
 • Norsk spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin og/eller spesialist i psykiatri.
 • Det vil blir lagt vekt på erfaring fra TSB.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil vektlegges.
 • Tydelighet på egen overlegerolle og spesialistkompetanse, som støtte for LIS og øvrig personale vil vektlegges.
 • Interesse for å jobbe i tverrfaglige team.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet til bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Tjenesteplan med deltakelse i bakvaktsordning
 • Gode muligheter til å påvirke et fag i vekst og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personlig utvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kari Bakke Larring
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94161272
Arbeidssted
Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen
Ullevål sykehus
0450 Oslo